Forprosjektstøtte til Operafrø

Hurra! Teater Fot har mottatt forprosjektstøtte fra Kulturrådet til et nytt babykunstprosjekt, der vi i samarbeid med Lydhør i Kongsgården skal prøve ut samspill mellom babyer, operasang og frø i et rituelt format der alle bidrar som likeverdige deltakere. Prosjektet skal gå gjennom de fire årstidene, sammen med Vivaldi, men vil på grunn av koronavirustiltakene først starte opp med forprosjekt høsten 2020.
Mer info om Operafrø.