De Røde Skoene-prosjektet

De Røde Skoene var et kunstnerisk forskningsprosjekt som inngikk i Lise Hoviks ph.d. (2014). Den kunstneriske delen av prosjektet varte fra mars 2008, og avsluttet i 2011 etter ca 120 spilte forestillinger. De utviklet seg gjennom tre forskningsfaser, som også kom til uttrykk gjennom tre ulike versjoner av forestillingen:

De Røde Skoene på Den Nationale Scene, høsten 2009.

De Røde Skoene 2008
En interaktiv og musikalsk danseteaterforestilling for 1-2 åringer, som var første del av av en lengre kunstnerisk undersøkelse av barns deltakelse i teater for de aller minste.

Rød Sko Savnet 2011
Den andre versjonen var en installasjon der barna og kunstnerne møttes i en fri og åpen form for improvisert samspill omkring røde sko.

Mamma Danser 2011
Den siste versjonen kombinerte installasjon og improvisasjon med en mer koreografert og komponert dramaturgisk form, der dynamikken mellom stram regi og fri improvisasjon ble et viktig element.

Alle fasene i forskningsprosessen ble dokumentert og undersøkt gjennom vitenskapelige forskningspublikasjoner. Publikasjonene finnes samlet på en egen liste i menyen, men har også lenker knyttet til de enkelte delene av prosjektet. Under følger publikasjoner som omtaler prosjektet som helhet:

Vitenskapelige publikasjoner:

Hovik, L. (2014). De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Doktoravhandling ved NTNU, HF, IKM 2014:157. ISBN 978-82-326-0236-0. 
Nettversjon på NTNU Open. Kan bestilles i papirformat.

Hovik, L. (2018). The Red Shoes Project Revisited. I: JAR Journal for Artistic Research. Nr. 16.

Andre publikasjoner:

Hovik, L. (2015) The Red Shoes Project – Democracy in theatre for the very young? ASSITEJ 50th Anniversary Newsletter. N68 Oct.

Hovik, L. (2016) The Red Shoes / De Røde Skoene. Picture review. Assitej Magazine.

Forskningsfilmer
Alle filmer fra prosjektet De Røde Skoene