Verken Fugl eller Fisk

English

Verken fugl eller fisk er et teaterprosjekt som handler om rare dyr og forvandlinger. Prosjektet har utviklet seg gjennom flere faser og ulike forestillingsversjoner, en for de aller minste fra 0-2 år; Verken fugl eller fisk / Baby Becomings (2017) en for de fra 3-5 år; Begynnelser (2018), en som henvender seg mer åpent til barn i barnehagealder i offentlig rom; Animalium (2019), og en siste versjon som kan tilpasses de ulike aldersgruppene 0-2 og 3-6 år, og som kan spilles både i barnehage, på teater og kulturhus; Himmel og Hav (2020)

Verken Fugl eller Fisk 2017. Foto: Andrea Haugerud Hovik

Tematisk berører prosjektet et posthumanistisk syn på verden og menneskets plass i den store sammenhengen. Fugler, fisker og mennesker er arter som rommer et stort og fantastisk mangfold av liv, farger, mønster, bevegelser og kulturer. Kategoriene vi forholder oss til er hierarkisk bygget opp med mennesket på toppen, der voksne mennesker står over barn og barn står over dyr. Vi stiller med dette prosjektet, og med to tilknyttede seminarer, spørsmål ved slike kulturelle mønstre og vi prøver ut nye forbindelser.

Verken Fugl eller Fisk – Begynnelser. TAG 2018.  Foto: Arne Hauge

Barn og dyr er forbundet på en sterk og som regel positiv måte. De er affektivt orientert mot dyr (ømhet, frykt, nysgjerrighet, glede), noe som peker mot det ikke-verbale språket. Gjennom eksperimenterende teater med materialer, objekter, figurer, dans, sang, lek og musisk kommunikasjon har vi arbeidet med å utvikle det affektive språket. Vi vrir og mikser på hierarkiene og kategoriene, vi leker med mellomrommet mellom fugl og fisk og former rare, syngende skapninger som er både nysgjerrige, glade og triste.

Animalium 2019. Foto: Lise Hovik

Verken Fugl eller Fisk er et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Affekt oppstår i det kunstneriske møtet, og kan forstås både filosofisk, emosjonelt og materielt. Metodene er teater og filmproduksjon, improvisasjon og artikkelskriving. I løpet av prosessen (2017-2020) er forskningsprosessen dokumentert og presentert gjennom bloggen her på teaterfot.no, og i Research Catalogue.

Himmel og Hav 2020. Foto: Dag Arve Forbergskog

Medvirkende i hele prosjektet

Konsept, regi og manus: Lise Hovik
Scenografi: Anne Helga Henning og Lise Hovik
Havsilke: Solveig Lønseth
Komponister: Siri Gjære, Tor Haugerud og Rohey Taalah
Musikere: Siri Gjære, Tor Haugerud og Sunniva Hovde
Skuespillere: Gunhild Hjertaas, Ibrahim Fazlic og Siri Schnell Juvik
Kostymedesign: Berit Haltvik With
Lysdesign (Teaterhuset Avant Garden og Rosendal Teater):
Anniken Arnøy

Alle medvirkende kunstnere
Program, omtaler og anmeldelser

Publikasjoner:

Hovik L. & Perez E. (2020) Baby Becomings. A Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies. Vol. 32, No 2. Theatre and the Anthropocen (under publikasjon).

Hovik, L (2019) Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS #2 Förfrämlingande.
Temanummer om fremmedgjøring.

Hovik L. (2019). Verken Fugl eller Fisk. Affektive sceniske platåer for små barn. Kunstnerisk forskning med posthumanistisk tematikk. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 56-59).

Prosjektet er støttet av Kulturrådet