ANIMALIUM

English

Animalium er resultat av en lang kunstnerisk reise i scenekunst for barn, der vi forsøker å nærme oss et økologisk perspektiv, hvor mennesket ikke står i sentrum, men mer likestilt med dyr, planter og steder.  Med resirkulerte dyreprint-plagg som kostymer forsøker vi viske ut skillelinjene mellom arter, og nærmer oss et teater som omfavner bærekraft og reduserer vårt menneskelige materielle forbruk.

Fordi teater er en kunstart der mennesker nesten alltid dominerer uttrykket, har vi jobbet med ulike former for samspill der materialer, musikk og bevegelser står sentralt, og inngår i hverandre undersøkende måter. Animalium vever seg sammen med stedets natur, arkitektur, objekter og kunstverk i en leken og improviserende form, der også samspillet med barna kan ta plass.  

Animalium er en flokk med rare dyr (verken fugl eller fisk) som dukker opp på uventede steder med en nysgjerrig og våken oppmerksomhet på alt som befinner seg på stedet. Flokken har sitt eget språk, og kommuniserer med lyd/musikk og bevegelse/dans. I møte med barna kan det oppstå lekent samspill, men Animalium vil like gjerne rette oppmerksomheten mot materialer, romlige kvaliteter og rare detaljer i omgivelsene. Det kjente og vante blir satt i spill med et nytt blikk, og med overraskende improviserte iscenesettelser.

I prosjektet Animalium arbeider vi videre med utgangspunkt i de rare dyrene fra Verken Fugl eller Fisk. Dette kunstneriske forskningsprosjektet undersøkte betydningen av affekt i scenekunst for de minste, og utviklet forestillingen Himmel og Hav, som ble vist for barnehagebarn i 2020. I Animalium arbeider vi videre med posthumanistiske, materielle og musikalske affekter, og vi utvikler flere ulike format: Verksted, stunt, performance, kunstformidling, barnehagebesøk og biblioteksbesøk.

ANIMALIUM Verksted

Lek og improvisasjonsøvelser danner grunnlag for utvikling av et non-verbalt og affektivt språk, der deltakerne danner en flokk av rare dyr som samarbeider tett om å undersøke bevegelser, lyder og sine materielle omgivelser. I den avsluttende delen av verkstedet beveger gruppen (gruppene) seg ut i offentligheten, der de leker og improviserer med hverandre og med barnepublikum som ønsker å delta i leken. Verkstedet blir til en happening eller et stunt, som kan tilpasses ulike settinger, et festivalområde, et galleri, en konferanse, et samlingsted, en skole eller annet møtested / arrangement. Verkstedet passer for utøvere og undervisere innen drama og teater, musikk og dans; festivaldeltakere, barnehagelærere, kunststudenter eller andre som jobber med eller er interessert i kunst for de minste. Verkstedet ledes av Lise Hovik, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer av Teater Fot. Tidsrammen er 5 timer, inkludert happening.

ANIMALIUM Performance

Animalium Performance Paper Sketch with Cymbal, 2019
Alien Animalium Film på Dronning Maud, april 2019

ANIMALIUM Performance er basert på de samme improvisasjonsmetodene som i verkstedet, men vil utøves av skuespillere, dansere og musikere fra Teater Fot. Hendelsen kan tilpasses ulike arrangementer, og kan dukke opp som en overraskelse eller stunt på et offentlig sted, som festival, galleri, åpningsarrangement etc.

Blogg: Animalium på åpningen av Rosendal Teater 26.8.2019
Lydhør-blogg: Animalium på åpningen av Rosendal Teater 25.9.19

Animalium på Lydhør Sommerdag i Kongsgården 8.10.2020
Omtale på Lydhørs hjemmeside

Animalium på kunstutstilling

I samarbeid med et museum, galleri eller en kunstutstilling utvikler vi en Animalium stedsspesifikk performance som et mer gjennomarbeidet møte med kunsten eller utstillingen, og som varer i ca 30 minutter. Utøverne møter kunsten med en affektiv tilnærming i samspill med både stedet og stedets egne installasjoner. I møte med en kunstutstilling, vil forestillingen tilpasse seg det aktuelle kunstuttrykket. Animalium kan også bringe med seg ulike materialer og objekter inn i sammenhengen, for eksempel papir, tekstil, pinner eller planter. Publikum vil oppleve en improvisert og interaktiv form der de minste barna får bevege seg fritt og delta kroppslig i hendelsen, uten at det er noen forventninger knyttet til deltakelse.

Kunsthall Trondheim: Animalium på KONFERANSE, Trondheim Kunsthall 19.10.2019
Blogg: Animalium på Kunsthallen 19.10.19
Animalium møter Anna Daniells skulpturer på Kunsthallen 18.10.19

Kunsthall Trondheim: Animalium på A Beast, a god and a line på Kunsthallen 8.2.2020
Blogg: Rare dyr på Kunsthallen – A beast, a god and a line 8.2.20
Anmeldelse: Sansefelleskap. ArtScene Trondheim / Mari Oseland

Animalium på Avstand. Dokumentasjonsfilm.
Blogg: Animalium på Avstand. Sverre Koren Bjertnæs 7.5.21

Animalium blir til kubber i Siv Bugge Vatnes utstilling Ulmesang på Nils Aas Kunstsenter
under KoreDa-festivalen 6.-7. 10.2022
KoreDa: Lise holder foredrag om Økologiske perspektiver i scenekunst for barn
Blogg: Nils Aas og Kimen fikk raringer på besøk 6.-8.10.22
Blogg: Kor e KoreDa? 11.9.22

Animalium på biblioteket

Animalium på Biblioteket ble utviklet høsten 2021 i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek, der de rare dyrene besøkte alle biblioteksfilialene og møtte alle de rare dyrene som finnes der, både på bøker, inni bøker, oppå og inni bokhyller, og ikke minst alle de rare små dyrene som besøker biblioteket for å ta med seg bøker hjem!

Animalium på barnehagen

ANIMALIUM i barnehagen ble utviklet høsten 21 og våren 22 i samarbeid med Fylkesmusikerne i Trøndelag, som en overraskelsesforestilling, et stunt eller en performance med rare dyr som besøker barnehagene uten forvarsel, uten forventninger eller forhåndsinformasjon til barna. De rare dyrene dukker opp i barnehagen, gjerne utenfor et vindu eller et sted i utkanten av utelekeplassen. De nærmer seg stedet og barna med varhet og kroppslig nysgjerrighet, uten ord, men med lyder og tullespråk akkompagnert av rytmer og klanger som de har med seg. Animalium undersøker stedet og materialene med hele kroppen, med lekenhet, dans og rytmiske uttrykk. Om barna vil være med på leken, så er det fritt fram, men Animalium er ikke avhengig av en bestemt respons fra barna. Her kan alt skje! Animalium feirer den frie leken, undringen og barns iboende nysgjerrighet for materialer, sanselighet, kroppslige uttrykk og bevegelser.

Animalium turnestart og soloppgang ved Voll barnehage i Rennebu 1.11.2021

Animalium på barnehageturne i mars og juni 2022
Blogg: Tummelumsk Animaliumsk Turné 23.6.22
Blogg: Touring. Animalium på Barnehageturne 22.3.22

Medvirkende i Animalium 2019-22

Fagfellevurdert artikkel:

Hovik, L. (2019). Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS #2 Förfrämlingande. Temanummer om Fremmedgjøring.

Blogg:

Nils Aas og Kimen fikk raringer på besøk 6.-8.10.22
Kor e KoreDa? 11.9.22
Tummelumsk Animaliumsk Turné 23.6.22
Touring. Animalium på Barnehageturne 22.3.22
Rare dyr besøker Barnehagene 4.11.21
Biblioteksturne 16.10.21
Animalium på Biblioteket 15.10.21
Animalium på Avstand. Sverre Koren Bjertnæs 7.5.21
Rare dyr på Kunsthallen – A beast, a god and a line 8.2.20
Animalium på Kunsthallen 19.10.19
Animalium Lydhør Verksted på Havets Bunn 18.10.19
Animalium møter Anna Daniells skulpturer på Kunsthallen 18.10.19
Animalium på åpningen av Rosendal Teater 25.9.19

Animalium på Lydhør sin nettside