Rød Sko Savnet 2011

En interaktiv utstilling for barn fra 0-3 år på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i mai og juni 2011

Her kan barna fritt utforske rommet og det er lov til å ta på alt. Ikke bare se, men røre! Noen av tingene er gamle, så det går an å være litt lett på labben. Det kan være spennende å krype inni, under, oppå og rundt alle tingene. De skoene barna kan få tak i selv, kan både prøves, lyttes til og lekes med. Det kan også de gamle barnelekene og koffertene.  Filmene er både til å se på og til å»bade» i, hvis det er fristende! Vi ønsker at de voksne støtter barna i deres utforsking av rommet og tingene, lytter til det barna vil, og undersøker i lek sammen med dem. Søndager vil voksne profesjonelle kunstnere innen dans, teater og musikk være tilstede i rommet og skape nye former for samspill med hverandre og med barna. Da er det bare å spisse ørene og gni seg i øynene, for da kan alt skje! 

Rød Sko Savnet handler om minner, barndom, lek og nostalgi; en bro mellom voksnes ofte nostalgiske barndomsminner og barns konkrete, sanselige opplevelsesverden. Rød Sko Savnet er inspirert av eventyr, drømmer, røde sko, danseglede, musikk og velbrukte, slitte, kroppslige ting som bærer historier i seg. En liten krakk til en liten kropp. En liten hest som er akkurat passe stor til å ri i galopp. En gammel sko som har mistet kompisen sin. Noe mistet, noe funnet, noe rødt, noe søtt, noe bløtt. Noe svart, noe hardt. Hvite barndomsminner, våte sokker, røde støvler og en lang, lang vei å gå…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rød sko alene. Foto: Lise Hovik

Medvirkende
Ide og installasjon: Lise Hovik
Installasjonsmedarbeider: Rebekka Skauge
Dramapedagog: Marielle Malmö
Filmregi: Mali Finborud Nøren
Filmkomponist: Tor Haugerud
Filmfotograf: Mari Lunden Nilsen
Improvisasjonsutøvere: Line Strøm, Hilde Bjerkeskaug, Mari Flønes, Janne Brit Rustad, Ingvild Meland, Dansekompaniet PAS og friimprojazzgruppa EnEnEn; Eirik Hegdal, Michael Duch og
Tor Haugerud

Filmdokumentasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, L. (2011). Lek som musisk kommunikasjon. I Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 15 (Kunstpædagogik).

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag.

Prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd, KUNSTLØFTET.