Operafrø

En babyopera gjennom fire årstider med Vivaldi som veiviser

Operafrø er en stedsspesifikk forestilling med operasangere og improvisasjonsutøvere i en rituell form, skapt for babyer og foreldre sammen med planter og trær i en botanisk hage. Vi ønsker å lage en forestilling der vi tar i bruk (den store) menneskestemmen med utgangspunkt i operasjangeren, og sette den i spill med mer lekne og friimprovisatoriske tilnærminger til det å skape kunst for de minste. Babyer har sin egen lille store stemme, som kan sies å være en spire til den voksne store stemmen. I spennet mellom babystemmen og operastemmen kan vi høre at det klinger en streng! I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire årstider i Ringve botaniske hage, og sammen med publikum undersøker vi frø, spirer, planter og trær gjennom ritualer og lek.

Operafrø tegnet av Andrea Haugerud Hovik

Dette prosjektet springer ut av et kunstnerisk samarbeid mellom regissør Lise Hovik / Teater Fot og skuespiller Janne Brit Rustad / Konstellasjonen. Gjennom flere år har vi samarbeidet om å lage interaktivt teater for de minste barna. Vi har sammen sett mange og ulike produksjoner for målgruppen, og reflektert mye over kunstsjangeren og virkemidlene. Når vi nå går inn i et felles prosjekt, er det på bakgrunn av den kompetansen vi har bygget opp gjennom alle disse årene.

Denne gangen velger vi å samspille med frø, og la naturen selv få veilede prosessen. Under ses bøkefrø i fire årstider:

Våren 2020 hadde vi et forprosjekt sammen med Lydhør i Kongsgården, der vi eksperimenterte med frø, lytting, lyd og operasang. Da kunne det for eksempel høres slik ut:

Frøbabbelabbel med Våren
Frøken Frø på Farten

Medvirkende

Ide og konseptutvikling: Lise Hovik og Janne Brit Rustad
Regi og dramaturgi: Lise Hovik
Skuespiller: Janne Brit Rustad
Musikere: Lars Eggen og Ola Marius Ryan (operasangere),
og Tor Haugerud (perkusjonist)
Seremonimestre: Amalie Fonfara
Kostyme og scenografikonsulent: Berit Haltvik With

Operafrø-bloggen

Prosjektbeskrivelse