Program, omtaler, anmeldelser

Verken fugl eller fisk
Work-in-progress 14. oktober, 5. og 25. november 2017
Teaterhuset Avantgarden / Kunsthallen

Verken fugl eller fisk – Begynnelser
21. april og 5. mai 2018 Teaterhuset Avantgarden

Programhefte Teaterhuset Avantgarden
Omtale i Klassekampen

Anmeldelser:
23. april 2018. «Undringstimen» av Amund Grimstad i Klassekampen
27. april 2018. «Lag på lag, mon tro hvor kjernen finnes»
av Karen Frøsland Nystøyl på Periskop.no. 

Regissørens kommentar til Nystøyls anmeldelse på Periskop.no

Verken Fugl eller Fisk – Baby Becomings 2018
29. september 2018. Teaterhuset Avantgarden / Kunsthallen

Programhefte Teaterhuset Avantgarden

Anmeldelser:
24. november 2018. Leikent og opplevingsrikt av Amund Grimstad 
26. november 2018. Kultur for babyer av Fride Næss Nonstad. Radioreportasje på P2 

Fagseminar:
5. mai 2018. Posthumanisme og kunst for barnehagebarn
25. november 2018. Betydningen av affekt i scenekunst for de minste

Programhefte Teaterhuset Avantgarden

Baby B og Animalium 2019

16. mars 2019 Baby Becomings på Hamar Kulturhus

25. august 2019 Animalium på åpningen av Rosendal Teater

5. september 2019 Animalium Workshop på SAND festivalen
Workshopen ble dokumentert av Dialogue for Community

19. oktober 2019 Animalium på Kunsthallen /
KONFERANSE av Anna Daniell

Baby B, Animalium, Himmel og Hav 2020

26. januar 2020 Baby Becomings på Rosendal Teater

8. februar 2020 Animalium på Kunsthallen
ArtScene Trondheims / Mari Oselands anmeldelse.

14. april 2020 Himmel og Hav på Ibsenhuset. Avlyst pga Corona.

18.oktober 2020 Himmel og Hav på Rosendal Teater

Programhefte Rosendal Teater H2020

20-23. oktober 2020 Himmel og Hav Turne med DKS i Trondheimsbarnehager

26. oktober 2020 Himmel og Hav på Sentralens Teaterlørdag Ung

27. oktober 2020 Himmel og Hav på Ibsenhuset i Skien