Produksjoner

Teater Fot har hatt mange samarbeidspartnere i ulike produksjoner helt siden 2002. Felles for alle prosjektene er et tverrkunstnerisk samarbeid der samspillet mellom musikk og teater står sentralt. Veldig ofte danner det scenografiske elementet inngangen til arbeidet, og det sanselige uttrykket henvender seg direkte til barna. Deltakelse og interaksjon som dramaturgiske grep inviterer barna til nærhet og kroppslig engasjement i forestillingene.

Operafrø 2020-21

Operafrø er et samarbeidsprosjekt under utvikling mellom Teater Fot og Lydhør i Kongsgården, og undersøker sammenhengen mellom frø og opera i rituelle og improvisatoriske rammer.
Prosjektbeskrivelsen

Verken fugl eller fisk 2017-20

Rare dyr og forvandlinger
på en reise fra fremtiden og tilbake til begynnelsen nede på havets bunn.
For barnehagebarn.

Forprosjekt 2017
Begynnelser 2018
Baby Becomings 2018
Animalium 2019
Himmel og Hav 2020

Du skal få høre fuglesang 2012-16

En barneteatertrilogi
om fugler og lek

Spurv
Nattergal
Hakkespett

SceSam-prosjektet

Fabelfuglen ROC 2013

Eventyrkonsert med
Andreas Blaker Thoresen,
Tor Haugerud og Eirik Hegdal

De Røde Skoene 2008-11

Interaktivt improvisasjonsteater
med dans, musikk og røde sko
for de aller minste.

De Røde Skoene 2008
Rød Sko Savnet 2011
Mamma Danser 2011

Lille Pille og Lille Fille 2004-05

Teaterkonsert med
Ida Jørgensen og Tone Åse

De Tolv Villender 2004

Eventyrkonsert med
Barbro Djupvik og Eldbjørg Raknes