Mamma Danser 2011

Installasjon og improvisert dansekonsert for de aller minste.

Teater Fot har i samarbeid med Olavsfestdagene og Dansens Hus skapt en improvisert dansekonsert for det aller yngste publikummet (o-3 år). Musikken og dansen utspiller seg i en installasjon der barna fritt kan bevege seg rundt og delta i hendelsene. Installasjonen dreier seg rundt eventyr, barndomsminner og lek, og bruker rom, objekter, lys, skygger og film som utgangspunkt for et møte mellom kunstnerne og barna.

Denne hendelsen blir skapt i øyeblikket. Vi ønsker først og fremst å skape et rom for musisk kommunikasjon med barna, men søker samtidig å finne en form og struktur å leke innenfor. Alle tingene i rommet kan brukes og lekes med. Spillerommet er åpent for alle, men vi ber de voksne om å holde seg litt i utkanten, slik at barna kan finne sitt eget spillerom sammen med utøverne. Musikken, dansen og installasjonen inviterer til samspill, men det er like fint å bare lytte og se!

Installasjonen er en videreutvikling av forestillingen De Røde Skoene (2008) så skoene er fortsatt med, og danser videre på nye måter. Mamma Danser har blitt til i mellomrommet mellom kunstens regler og lekens frihet.

I_S9-pFG5n2ehWBdLhs6kgCQeP9a3Vbjq0laKtrKgjyA

m8Xd37dYVkGUFd9dsifDSANz8mlK106cIimCZC4O4Tzg
Fra forestilling på NTNU i forbindelse med doktordisputas 23.5.2014. 
Foto: NRK

Medvirkende

Ide, installasjon og regi: Lise Hovik
Film: Mali Finborud Nøren
Komponist og musiker: Tor Haugerud
Dansere: Line Strøm og Annika Ostwald (filmen), 
Tone Pernille Østern og Annika Ostwald (dansekonserten)

Mamma Danser ble vist i 2011 i Nidarosdomen, Olavsfestdagene, på Bergstadens Ziir, Røros, på Dansens Hus i Oslo, på Kortreist Dansefestival på Inderøy i 2012 og på NTNU 23.mai 2014.

Fra filmsettet

Filmdokumentasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Hovik, L. (2012). Mamma Danser – teater for de minste som kunstnerisk forskningInFormation – Nordic Journal of Art and Research, 1(2).

Hovik, L (2014). Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaringPeripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier. Essay om teater, 17. April 2014

Hovik, L. (2014) Forsker i affekt I: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Nr. 3.

Hovik, L. (2019)  Artistic Research in Theatre for Early Years: Methodological Movements in Mum’s DancingQualitative Inquiry. Volume 25, Issue 1, January. https://doi.org/10.1177/1077800418806619