Animalium Oversikt Medvirkende

Regi: Lise Hovik
Musikk: Tor Haugerud, Sunniva Hovde
Kostymer:
Berit Haltvik With, Lise Hovik

Prosjektet Animalium er et improvisasjonskonsept, som er basert i prosjektet Verken Fugl eller Fisk, og medvirkende utøvere derfra. Animalium åpner i tillegg for deltakelse fra andre utøvere innen musikk og teater, både profesjonelle, studenter eller andre interesserte. Som performance trenger Animalium minst 4 utøvere, der minst en er musiker.

Animalium Film i parken ved DMMH, mai 2019:
Tor Haugerud, Live Strugstad, Line Strøm, Gunhild Hjertaas

Animalium Stunt på åpningen av Rosendal Teater, 26. august 2019:
Tor Haugerud, Live Strugstad, Siri Schnell Juvik, Ibrahim Fazlic, Janne Brit Rustad, Kine Tørring Kvarme

Animalium Workshop,
SAND-festivalen sept. 2019:
Lise Hovik,
12 internasjonale deltakere

Animalium Performance i utstillingen KONFERANSE av Anna Daniell,
Kunsthallen 18. okt. 2019:
Live Strugstad, Siri Schnell Juvik, Gunhild Hjertaas, Tor Haugerud


Animalium Performance i gruppeutstillingen A beast a God and a Line, Kunsthallen
8. februar 2020
Live Strugstad, Sunniva Hovde, Gunhild Hjertaas, Tor Haugerud

Animalium Performance i utstillingen «Avstand» av Sverre Koren Bjertnæs
Kunsthallen 5. mai 2021

Loan TP Hoang, Karoline Bergh Ellingsen, Kine Tørring Kvarme, Tor Haugerud

Animalium Stunt på Biblioteket
Barnas Verdensdag
2.-3. oktober 2021
Loan TP Hoang, Karoline Bergh Ellingsen, Tor Haugerud

Animalium Workshop på KoreDa-festivalen 8. oktober 2021
I Soft Space av Mio Oribe Ueno
Lise Hovik, 7 seminardeltakere

Animalium på Biblioteket
Høsten 2021
Loan Hoang, Tor Haugerud, Anne Marit Sæther

Animalium på Barnehagen
Vrimmelfestivalen 1.-4. november 2021

Tor Haugerud, Janne Brit Rustad, Loan Hoang

Animalium på Barnehagen
Nord-Trøndelag 21.-24. mars 2022

Janne Brit Rustad, Tor Haugerud, Anne Marit Sæther

Animalium på Barnehagen
Nord-Trøndelag 20-24. juni 2022

Tor Haugerud, Lise Hovik, Anne Marit Sæther

Animalium på Nils Aas Kunstverksted, Inderøy for barnehager 6. og 7. oktober 2022
Tor Haugerud, Lise Hovik, Anne Marit Sæther

Animalium på Kimen Kulturhus
Åpen familiedag 8. oktober 2022

Tor Haugerud, Lise Hovik, Anne Marit Sæther og Hedda Fredly