Animalium Medvirkende

Regi: Lise Hovik
Musikk: Tor Haugerud, Sunniva Hovde
Kostymer:
Berit Haltvik With, Lise Hovik

Prosjektet Animalium er et improvisasjonskonsept, som er basert i prosjektet Verken Fugl eller Fisk, og medvirkende utøvere derfra. Animalium åpner i tillegg for deltakelse fra andre utøvere innen musikk og teater, både profesjonelle, studenter eller andre interesserte. Som performance trenger Animalium minst 4 utøvere, der minst en er musiker.

Animalium Film i parken ved DMMH, mai 2019:
Tor Haugerud, Live Strugstad, Line Strøm, Gunhild Hjertaas

Animalium Stunt på åpningen av Rosendal Teater, 26. august 2019:
Tor Haugerud, Live Strugstad, Siri Schnell Juvik, Ibrahim Fazlic, Janne Brit Rustad, Kine Tørring Kvarme

Animalium Workshop,
SAND-festivalen sept. 2019:
Lise Hovik,
12 internasjonale deltakere

Animalium Performance i utstillingen KONFERANSE av Anna Daniell,
Kunsthallen 18. okt. 2019:
Live Strugstad, Siri Schnell Juvik, Gunhild Hjertaas, Tor Haugerud


Animalium Performance i gruppeutstillingen A beast a God and a Line, Kunsthallen
8. februar 2020
Live Strugstad, Sunniva Hovde, Gunhild Hjertaas, Tor Haugerud

Animalium Performance i utstillingen «Avstand» av Sverre Koren Bjertnæs
Kunsthallen 5. mai 2021

Loan TP Hoang, Karoline Bergh Ellingsen, Kine Tørring Kvarme, Tor Haugerud

Animalium Stunt på Biblioteket
Barnas Verdensdag
2.-3. oktober 2021
Loan TP Hoang, Karoline Bergh Ellingsen, Tor Haugerud

Animalium Workshop på KoreDa-festivalen 8. oktober 2021
I Soft Space av Mio Oribe Ueno
Lise Hovik, 7 seminardeltakere

Animalium på Biblioteket
Høsten 2021
Loan Hoang, Tor Haugerud, Anne Marit Sæther

Animalium på Barnehagen
Vrimmelfestivalen 1.-4. november 2021

Tor Haugerud, Janne Brit Rustad, Loan Hoang

Animalium på Barnehagen
Nord-Trøndelag 21.-24. mars 2022

Janne Brit Rustad, Tor Haugerud, Anne Marit Sæther

Animalium på Barnehagen
Nord-Trøndelag 20-24. juni 2022

Tor Haugerud, Lise Hovik, Anne Marit Sæther