Publikasjoner

Artiklene er fargekodet slik:

Vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner

Nivå 2 tidsskrift

Under arbeid/publikasjon

2023

Hovik, L. (2023) Lydhørt samspill. Sympoetisk kunstpedagogikk med barnehagebarn. Et lærebok-prosjekt for barnehagelærerutdanningen. Publikasjonsavtale med Fagbokforlaget. NFFO-stipend.

Hovik, L. (2023) Øvelser med frø. Artikkel i antologien Nordiska Rhizom (red.) Bosse Bergsted, Jonas Alwall og Lonni Hall. Beskrivelse av bokprosjektet og Lise Hoviks abstract.

Gjerstadberget, G. E. T. og Hovik, L. (2023) PÅ SPILL! Intra-aktivitet i performancelek med barnehagebarn. Artikkel under arbeid.

Krogstad, A. og Hovik, L. (2023) Barns kritiske refleksjoner i litterære dialoger om bildeboka Les deux vieux et l’arbre de vie [De to gamle og livets tre]. Nordic Journal for Arts & Research. Artikkel under arbeid.

2022

Djupvik, Hopperstad og Hovik, L. (2022) Prosjekt på gang. Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen. Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2022) From interactivity to intra-activity in performing arts for children. Teatervitenskapelige Studier 6/2022,37–48
Essay based on an online keynote speech at the Join In-Conference on participation and interactivity in theatre for children and youth, hosted by Syv Mil AS at Cornerteatret in Bergen Oct. 1st, 2021. PDF

2021

Hovik, L. (2021) Kunst for småbarn.
Historisk og dramaturgisk fagartikkel skrevet for KoreDa-festivalens 10-årsjubileum 2021. Publisert i Jubileumskatalogen. PDF

2020

Hovik L. & Perez E. (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies. Vol. 32, No 2. Theatre and the Anthropocen.
DOI: https://doi.org/10.7146/nts.v32i1.120410

Hopperstad, Marit Holm; Hovik, Lise; Moe, Jørgen; Torgersen, Jan Ketil.
Barnehagebarns kunstmøter på museum. Oslo: Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad og Bjørke AS (ISBN 978-82-7081-196-0) 43 s.

Hovik, L (2017 – 20) Verken Fugl eller Fisk / Neither Fish nor Fowl. Dokumentasjonsprosjekt i Research Catalogue

2019

Hovik, L (2019) Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS #2 Estrangement / Förfrämlingande. Temanummer om Fremmedgjøring.
DOI: https://doi.org/10.22501/vis.562061

Hovik L. & Henning A. H. (2019). Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 28-35). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-07

Hovik L. (2019) Thinking with Theatre. The Sympoiesis of Theatre for Early Years. Assitej Magazine (s. 42-45).

Hovik L. (2019). Verken Fugl eller Fisk. Affektive sceniske platåer for små barn. Kunstnerisk forskning med posthumanistisk tematikk. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 56-59). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-13

Hovik L. (2019). What Kind of Art?  Notes on convention in a new artistic field. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 6-11). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-03

Hovik L. (2019). Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal. 
DOI: https://doi.org/10.1080/08929092.2019.1580647

Olaussen, I. & Hovik, L. (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. I A.L. Østern & K. N. Knudsen (red.). Performative Approaches in Arts Education. Artful Teaching, Learning, and Research. Routledge.

Hovik, L. (2019)  Artistic Research in Theatre for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. Qualitative Inquiry. Volume 25, Issue 1, January 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/1077800418806619

2018

Hovik, L. (2018) Opp som en drage! En omtale av Mona Wiigs doktoravhandling Opp som en drage? Utviklingen fra dukketeater til teater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning. Ånd i Hanske, nr. 1. årgang 36.

Hovik, L. (2018) The  Red Shoes Project Revisited. I: JAR Journal for Artistic Research. Nr. 16. DOI: https://doi.org/10.22501/jar.56059

2017

Østern, T. P. & Hovik, L. (2017). Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon. Med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body. JASEd Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol 1, No 05, Part 1. Temanummer: Å forske med kunsten.
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.906

Hovik, L. & Nagel, L. (Red.) (2017). Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget.

2016

Nagel, L., & Hovik, L. (2016). The SceSam Project – Interactive dramaturgies in performing arts for children. Youth Theatre Journal, 30 (2), 1-22.
DOI: https://doi.org/10.1080/08929092.2016.1225611

Hovik, L. (2016). The Red Shoes / De Røde Skoene. Assitej Magazine 2016.

Nagel, L & Hovik, L (2016). The SceSam Project. Interactivity in
Children´´ s TheatreBUKS. Tidsskrift for Børne og Ungdomskultur. Nr. 61. Årgang 63.

2015

Hovik, L. (2015). The Red Shoes Project – Democracy in theatre for the very young? ASSITEJ 50th Anniversary Newsletter N68 October 2015

Nagel, L & Hovik, L (2015). SceSam – Interactive Dramaturgies in Performing Arts for Children. Informasjonshefte om SceSam-prosjektet. 32 sider.

Hovik, L. (2015). Din lytting skal være din sang. Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I Strømsøe & Hammer (red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget. (s. 193-209).

Hovik, L. (2015). Interaktive dramaturgier. Nytt kapittel 18 i Gladsø et. al. 2015. DRAMATURGI – Forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (s. 225-235).

2014

Hovik, L (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon. Prøveforelesning til disputas. I BARN Nr 2/14.

Hovik, L. (2014). Forsker i affekt I: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Nr. 3.

Hovik, L. (2014). De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Doktoravhandling ved NTNU, HF, IKM 2014:157. ISBN 978-82-326-0236-0. Kan bestilles i papirformat. Nettversjon på NTNU Open.

Hovik, L. (2014). The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research. Article 5 in PhD. Thesis (in English). Revised in 2018 for JAR: The Red Shoes Project Revisited.

Nagel, L & Hovik, L (2014). Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn – tyranni eller magi?. Kunstløftets vedlegg til Morgenbladet april, 2014 (s. 22-25).

Hovik, L (2014). Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaringPeripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, Essay om teater, 17. April 2014

2013 – 2011

Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I: M. Bakken & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovik, L. (2012). Mamma Danser – teater for de minste som kunstnerisk forskning. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 1(2).

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: Metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag.

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget. Nettbok her.

Hovik, L. (2011). Lek som musisk kommunikasjon i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 15 (Kunstpædagogik).

Hovik, L. (2011). Jaques Rancière og tilskuerens frigjøring. Propellens Fanzine, Scenekunst for barn og unge?

2009 – 1991

Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3-2009), 10-11.

Hovik, L. (2008). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, 4, s. 18-20.

Hovik, L. (2007). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, s. 41-45.

Hovik, L. (2007). Øyeblikkets dramaturgi. Om improvisasjon og lek i barneteaterPeripeti nr 7 (Teatralitet).

Hovik, L. (2005). Lek som dramaturgisk veiviser. Kapittel 13 i Gladsø et. al. Dramaturgi -forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (Revidert i 2015).

Hovik, L. (2003). Barneteater – en lek med fiksjoner. Om barns forhold til fiksjon i ulike medier. I: Barnet. Konstruksjoner av barn og barndom. Universitetsforlaget ISBN 8215003850, s. 200-215

Hovik, L. (2001). Children´s Theatre and Performance Theatre. I: Nordic Voices in Drama, Theatre and Education. Bergen: IDEA 2001 Bergen og IDEA Publications 2001 ISBN 82-995928-0-1. (16 s.).

Hovik, L. (2001). Barneteater og performance teater. I: DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Nr.3.

Hovik, L. (1991). Ekstase. Hovedoppgave fra Institutt for drama, film og teater, Universitetet i Trondheim. Full tekst.
1. Ekstase. Innledning til hovedoppgaven.
2. Dionysos. Ekstasen og teatrets gud.
Skuespillerkunstens opprinnelse i ekstatisk kult.
3. Sjamanisme. Sjamanen og skuespilleren.
4. Odin. Odinteatret og ekstasen.
5. Postmoderne ekstase. Postmodernismen og den dekonstruerte opprinnelsen.

Videoklipp fra prosjekter og forestillinger på Vimeo: http://vimeo.com/teaterfot