Publikasjoner

Artiklene er fargekodet slik:

Vitenskapelige publikasjoner

Nivå 2 tidsskrift

Under arbeid/publikasjon

2022

Hovik, L. (2022) Lydhørt samspill. Tverrfaglig kunstpedagogisk arbeid med barnehagebarn. Et lærebok-prosjekt om Lydhør for barnehagelærerutdanningen. Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2022) Øvelser med frø. Om kunstpedagogisk tenkning i Lydhør-prosjektet. Artikkel i antologien Nordiska Rhizom (red.) Bosse Bergsted, Jonas Alwall og Lonni Hall. 
Beskrivelse av bokprosjektet og Lise Hoviks abstract.

Gjerstadberget, G. E. T. og Hovik, L. (2022) PÅ SPILL! Intra-aktivitet i performancelek med barnehagebarn. JOURNAL FOR RESEARCH IN ARTS AND SPORTS EDUCATION. Artikkel til JasEds temanummer: POST-PHILOSOPHICAL APPROACHES TO EDUCATION AND THE ARTS.

2021

Hovik, L. (2021) Kunst for småbarn. Historisk og dramaturgisk fagartikkel skrevet for KoreDa-festivalens 10-årsjubileum 2021. Publisert i Jubileumskatalogen. PDF

2020

Hovik L. & Perez E. (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies. Vol. 32, No 2. Theatre and the Anthropocen.
DOI: https://doi.org/10.7146/nts.v32i1.120410

Hovik, L (2017 – 20) Verken Fugl eller Fisk / Neither Fish nor Fowl. Dokumentasjonsprosjekt i Research Catalogue

2019

Hovik, L (2019) Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS #2 Estrangement / Förfrämlingande. Temanummer om Fremmedgjøring.
DOI: https://doi.org/10.22501/vis.562061

Hovik L. & Henning A. H. (2019). Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 28-35). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-07

Hovik L. (2019) Thinking with Theatre. The Sympoiesis of Theatre for Early Years. Assitej Magazine (s. 42-45).

Hovik L. (2019). Verken Fugl eller Fisk. Affektive sceniske platåer for små barn. Kunstnerisk forskning med posthumanistisk tematikk. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 56-59). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-13

Hovik L. (2019). What Kind of Art?  Notes on convention in a new artistic field. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 6-11). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-03

Hovik L. (2019). Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal. 
DOI: https://doi.org/10.1080/08929092.2019.1580647

Olaussen, I. & Hovik, L. (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. I A.L. Østern & K. N. Knudsen (red.). Performative Approaches in Arts Education. Artful Teaching, Learning, and Research. Routledge.

Hovik, L. (2019)  Artistic Research in Theatre for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. Qualitative Inquiry. Volume 25, Issue 1, January 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/1077800418806619

2018

Hovik, L. (2018) Opp som en drage! En omtale av Mona Wiigs doktoravhandling Opp som en drage? Utviklingen fra dukketeater til teater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning. Ånd i Hanske, nr. 1. årgang 36.

Hovik, L. (2018) The  Red Shoes Project Revisited. I: JAR Journal for Artistic Research. Nr. 16. DOI: https://doi.org/10.22501/jar.56059

2017

Østern, T. P. & Hovik, L. (2017). Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon. Med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body. JASEd Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol 1, No 05, Part 1. Temanummer: Å forske med kunsten.
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.906

Hovik, L. & Nagel, L. (Red.) (2017). Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget.

2016

Nagel, L., & Hovik, L. (2016). The SceSam Project – Interactive dramaturgies in performing arts for children. Youth Theatre Journal, 30 (2), 1-22.
DOI: https://doi.org/10.1080/08929092.2016.1225611

Hovik, L. (2016). The Red Shoes / De Røde Skoene. Assitej Magazine 2016.

Nagel, L & Hovik, L (2016). The SceSam Project. Interactivity in
Children´s TheatreBUKS. Tidsskrift for Børne og Ungdomskultur. Nr. 61. Årgang 63.

2015

Hovik, L. (2015). The Red Shoes Project – Democracy in theatre for the very young? ASSITEJ 50th Anniversary Newsletter N68 October 2015

Nagel, L & Hovik, L (2015). SceSam – Interactive Dramaturgies in Performing Arts for Children. Informasjonshefte om SceSam-prosjektet. 32 sider.

Hovik, L. (2015). Din lytting skal være din sang. Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I Strømsøe & Hammer (red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget. (s. 193-209).

Hovik, L. (2015). Interaktive dramaturgier. Nytt kapittel 18 i Gladsø et. al. 2015. DRAMATURGI – Forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (s. 225-235).

2014

Hovik, L (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon. Prøveforelesning til disputas. I BARN Nr 2/14.

Hovik, L. (2014). Forsker i affekt I: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Nr. 3.

Hovik, L. (2014). De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Doktoravhandling ved NTNU, HF, IKM 2014:157. ISBN 978-82-326-0236-0. Kan bestilles i papirformat. Nettversjon på NTNU Open.

Hovik, L. (2014). The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research. Article 5 in PhD. Thesis (in English). Revised in 2018 for JAR: The Red Shoes Project Revisited.

Nagel, L & Hovik, L (2014). Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn – tyranni eller magi?. Kunstløftets vedlegg til Morgenbladet april, 2014 (s. 22-25).

Hovik, L (2014). Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaringPeripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, Essay om teater, 17. April 2014

2013 – 2011

Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I: M. Bakken & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovik, L. (2012). Mamma Danser – teater for de minste som kunstnerisk forskning. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 1(2).

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: Metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag.

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget. Nettbok her.

Hovik, L. (2011). Lek som musisk kommunikasjon i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 15 (Kunstpædagogik).

Hovik, L. (2011). Jaques Rancière og tilskuerens frigjøring. Propellens Fanzine, Scenekunst for barn og unge?

2009 – 2000

Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3-2009), 10-11.

Hovik, L. (2008). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, 4, s. 18-20.

Hovik, L. (2007). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, s. 41-45.

Hovik, L. (2007). Øyeblikkets dramaturgi. Om improvisasjon og lek i barneteaterPeripeti nr 7 (Teatralitet).

Hovik, L. (2005). Lek som dramaturgisk veiviser. Kapittel 13 i Gladsø et. al. Dramaturgi -forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (Revidert i 2015).

Hovik, L. (2003). Barneteater – en lek med fiksjoner. Om barns forhold til fiksjon i ulike medier. I: Barnet. Konstruksjoner av barn og barndom. Universitetsforlaget ISBN 8215003850, s. 200-215

Hovik, L. (2001). Children´s Theatre and Performance Theatre. I: Nordic Voices in Drama, Theatre and Education. Bergen: IDEA 2001 Bergen og IDEA Publications 2001 ISBN 82-995928-0-1. (16 s.).

Hovik, L. (2001). Barneteater og performance teater. I: DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Nr.3.

Videoklipp fra prosjekter og forestillinger på Vimeo: http://vimeo.com/teaterfot