De Røde Skoene 2008

– en interaktiv forestilling for de aller minste 

Interaktivt installasjonsteater for de aller minste barna.

De Røde Skoene er en forestilling med magiske røde sko, dans, sang, musikk, figurer og lek for dem som akkurat har lært seg å gå. Forestillingen er skapt med inspirasjon fra H.C. Andersens eventyr De Røde Sko. Gjennom lek og improvisasjon har vi arbeidet med røde sko som lever sitt eget liv, sko som vil danse, hoppe, svinge og synge, og som fører oss på ville veier! Forestillingen er åpen for barna underveis, og gir rom for improviserte sekvenser der barna kan delta og leke. Rommet og installasjonen er utformet med tanke på deltakelse, og består av røde sko i alle slags størrelser og varianter. Her finnes sansesko, figursko, gummistøvler fylt med hemmelige verdener, dansesko av ulike karakterer og lekesko til å ta på og av seg! I noen av skoene er det installert headset med lydkomposisjoner som man kan lytte til.

Ide, regi og scenografi: Lise Hovik
Komponist og musiker: Tor Haugerud
Koreograf: Tone Pernille Østern
Danser: Line Strøm
Skuespillere: Hilde Bjerkeskaug, Terese Vangstad

Bilde: Den Ville Dansen / foto: AL Bakken

Dokumentasjon
De Røde Skoenes gamle hjemmesider

Vitenskapelige publikasjoner:

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.). Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste.
Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.)
Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget. 

M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (2011) (Red.) Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø. Fagbokforlaget. Kapittel 5 og 6 som nettbok her.

Andre publikasjoner:

Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste.  DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3), 10-11.

Hovik, L. (2008). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, nr. 4.

Hovik, L. (2007). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, 41-45.

Prosjektet var støttet av Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd, scenekunst / barn og unge, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Dronning Mauds Minne.