Forskningsfilmer

Her har jeg lagt ut filmer som er redigert for forskningsprosjektet, og som viser eksempelmateriale fra avhandlingen.

Split-screen analyseeksempel: Tereses Dans.

Grenser og terskler: Den Ville Dansen.

Utøvernes improvisasjonsrom: Hildes Dans: Pippiluttavariasjoner

Eget fokus, felles fokus og multifokus: Mamma Danser