Forskningsprosjektets kunstproduksjoner

Forskningsprosjektet består av tre kunstprosjekter, 5 artikler
og en kappe som sammenfatter prosjektets teorier, metoder og kunstproduksjoner. De tre kunstproduksjonene som inngår i avhandlingen er:

De Røde Skoene 2008
Rød Sko Savnet 2011
Mamma Danser 2011