Himmel og Hav på vent

Denne uken skulle arbeidet med gjenopptakelse av forestillingen Begynnelser (2018) ha startet. Vi skulle laget turneversjonen Himmel og Hav, som kan spille for barnehager i to versjoner, en for småbarn uten ord og en for storbarn med ny tekst av Marte Huke. Forberedelsene er godt i gang, med både ny scenografi og tekst, men vi får ikke arbeidet sammen, og reist på turne på grunn av Koronaviruset. Himmel og Hav vil få nypremiere på Rosendal teater 18. oktober 2020.

Denne lille filmen gir et glimt av den kunstneriske ideen, der transformasjoner og forvandlinger på en reise fra fremtiden og tilbake til begynnelsen danner rammen for en musikalsk forestilling for de minste.

Musikk på filmen: Tor Haugerud, Siri Gjære, Rohey Taalah.
«Duddelidunn», komponert av Tor Haugerud.
Skuespillere: Siri Schnell Juvik og Gunhild Hjertaas
Foto og filmfotograf: Andrea Haugerud Hovik
Regi: Lise Hovik

Himmel og Hav er en turneforestilling for små barn (0-2 og 3-5 år) som springer ut av det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk, der Lise Hovik undersøker betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Sammen med Teater Fot har hun i perioden april 2017 til oktober 2020 jobbet med ulike forestillingsversjoner, og utviklet ulike performance format, særlig knyttet til Animalium performance, stunt og workshop (2019).
Research Catalogue: Dokumentasjon av Verken Fugl eller Fisk 2017 – 18

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Emily Fischbeck Luthentun, Produsent
produsent.teaterfot@gmail.com
+47 97 52 88 83