Ph.d – avhandling til bedømmelse

Avhandlingen De Røde Skoene er nå til vurdering hos
Janek Szatkowski
Lena Hammergren

Bjørn Rasmussen leder komiteens arbeid.

Tentativ dato for disputas er 23.5.14.
Det er bare å krysse tærne!