Avhandlingen er godkjent!

Vurderingskomiteen har enstemmig godkjent avhandlingen på tross av at de fant svakheter i teorifordypningen. Det var vel ingen overraskelse at kunstproduksjonen har blitt sterkere enn teorien i dette prosjektet, men jeg mener samtidig at dette har vært et premiss i arbeidet og at samspillet mellom teori og praksis er godt begrunnet i avhandlingen.

Jeg ser fram til å forsvare arbeidet den 23. mai!

Red Shoes