Himmel og Hav til Inderøy

Fra 8-10. oktober feirer KoreDa 10-årsjubileum, og Teater Fot er invitert med Himmel og Hav til festivalhelgen lørdag den 9. oktober. Vi gleder oss til å løfte opp lag på lag av verdener og ta med oss de yngste barna på en reise fra himmelen og ned på havbunnen! Lise er denne gangen med som festivalkunstner og gjestekurator for seminarium i mellomrommet, og gleder seg til et spennende faglig treff med gode kolleger, kunstnere og pedagoger som er opptatt av kunst for de yngste barna. Artikkelen Kunst for småbarn publiseres i jubileumskatalogen.