Animalium på Avstand

Da Trondheim ble nedstengt i mai, ble det umulig å invitere barn til Animalium på Kunsthallen, men vi fikk lov til å filme i lokalene, og vi fikk også møte barn gjennom vinduet i utstillingen. Et spennende møte mellom Sverre Koren Bjertnæs sine malerier og skulpturer og Animalium, som skapte nysgjerrighet for barnehagebarna på den andre siden av vinduet!

I løpet av høsten utvikler vi Animalium for Bibliotek og Barnehage, og gleder oss til turne på alle Trondheims biblioteksfilialer, og på barnehageturne i fylket!