Teater Fot forbereder urpremiere på Verken Fugl eller Fisk 3-5 år

Den 21. april er det urpremiere på Teater Fots nye forestilling Verken Fugl eller Fisk for barn i alderen 3-5 år på Teaterhuset Avant Garden.

Vi har arbeidet med forprosjektet siden juni 2017 i flere faser, og nå tar vi fatt på innspurten. Vi arbeider med affekt, både gjennom materialitet og følelser. Scenografisk bygger vi lag på lag, flak på flak i tusen platåer, og skuespillerarbeidet bygger på Rasabox-øvelser. Metoden er hentet fra en gammel indisk skuespillerkunst beskrevet i Natyasastra, der de 9 rasaene (følelse/smak) danner grunnlaget for skuespillerens arbeid.