Himmel og Hav til Inderøy

Fra 8-10. oktober feirer KoreDa 10-årsjubileum, og Teater Fot er invitert med Himmel og Hav til festivalhelgen lørdag den 9. oktober. Vi gleder oss til å løfte opp lag på lag av verdener og ta med oss de yngste barna på en reise fra himmelen og ned på havbunnen! Lise er denne gangen med som festivalkunstner og gjestekurator for seminarium i mellomrommet, og gleder seg til et spennende faglig treff med gode kolleger, kunstnere og pedagoger som er opptatt av kunst for de yngste barna. Artikkelen Kunst for småbarn publiseres i jubileumskatalogen.

Animalium på Avstand

Da Trondheim ble nedstengt i mai, ble det umulig å invitere barn til Animalium på Kunsthallen, men vi fikk lov til å filme i lokalene, og vi fikk også møte barn gjennom vinduet i utstillingen. Et spennende møte mellom Sverre Koren Bjertnæs sine malerier og skulpturer og Animalium, som skapte nysgjerrighet for barnehagebarna på den andre siden av vinduet!

I løpet av høsten utvikler vi Animalium for Bibliotek og Barnehage, og gleder oss til turne på alle Trondheims biblioteksfilialer, og på barnehageturne i fylket!

Animalium møter maleri på Kunsthall Trondheim

I forbindelse med LYDHØR-festivalen får Teater Fot et nytt besøk på Kunsthallen. Denne gangen i møte med Sverre Koren Bjertnæs sine malerier og skulpturer i utstillingen Avstand. Dette utstillingsrommet er noe ganske annet enn de to utstillingene vi har besøkt tidligere, og det blir interessant å se hvordan de rare dyrene møter disse enormt kraftfulle og menneskelige uttrykkene. Maleriene uttrykker sterke energier og vibrerende farger som dyrene forsøker å svare på. Kanskje viker de heller unna og leter etter sine egne mellomrom for samspill, dans og skulptur?

Performancen presenteres åpent for publikum lørdag 5. juni kl 12.30 og 13.00, samt på LYDHØR-festivalen for en gruppe barnehagebarn fredag 11. juni kl 10.00.

Animalium på tur!

På tross av magre tider i det frie scenekunstfeltet har vi mottatt støtte fra Fylkeskommunen til å videreutvikle Animalium for barnehager og bibliotek. Det er vi skikkelig glad for! Med en avtale med Fylkesmusikerne om en 15 dagers turné og Trondheim folkebibliotek om en 5 dagers turné i 2021 ser vi framover med nysgjerrige blikk og gleder oss til å lufte de rare dyra på nye eventyr! Om vi er riktig heldige får vi også støtte til et videre samarbeid med Kunsthall Trondheim om å besøke nye kunstutstillinger i 2021 og 22.

Animalium er et prosjekt som springer ut fra Verken Fugl eller Fisk, og som møter verden med musisk lek og improvisasjon. Dyrene leker med materialer, objekter, rom og omgivelser, og åpner et nytt og annerledes blikk på det nære og velkjente.

Med denne hyggelige nyheten ønsker vi godt nytt år på tross av pandemi og smittevernsrestriksjoner!

Anmalium på besøk i heisen på Rosendal Teater

Operafrø på vent

I går fikk vi avslag på søknad om støtte til Operafrø. Det betyr at frøene blir liggende over vinteren i påvente av sol, lys, vann og litt ny gjødsel! Vi gir oss ikke med dette og vil søke på nytt i februar. I tillegg håper vi å kunne vekke noen vårfrø til liv med sang og spill i juni. LYDHØR-festivalen går av stabelen i uke 23, og da håper vi å være med!