Kunstløftet med nytt nummer om lek og barns deltakelse i kunsten

Les for eksempel Lisa Nagel og Lise Hovik sin artikkel på side 23: Interaktivitet i scenekunst for barn: Tyranni eller magi?