Forprosjektstøtte til Operafrø

Hurra! Teater Fot har mottatt forprosjektstøtte fra Kulturrådet til et nytt babykunstprosjekt, der vi i samarbeid med Lydhør i Kongsgården skal prøve ut samspill mellom babyer, operasang og frø i et rituelt format der alle bidrar som likeverdige deltakere. Prosjektet skal gå gjennom de fire årstidene, sammen med Vivaldi, men vil på grunn av koronavirustiltakene først starte opp med forprosjekt høsten 2020.
Mer info om Operafrø.

Himmel og Hav på vent

Denne uken skulle arbeidet med gjenopptakelse av forestillingen Begynnelser (2018) ha startet. Vi skulle laget turneversjonen Himmel og Hav, som kan spille for barnehager i to versjoner, en for småbarn uten ord og en for storbarn med ny tekst av Marte Huke. Forberedelsene er godt i gang, med både ny scenografi og tekst, men vi får ikke arbeidet sammen, og reist på turne på grunn av Koronaviruset. Himmel og Hav vil få nypremiere på Rosendal teater 18. oktober 2020.

Denne lille filmen gir et glimt av den kunstneriske ideen, der transformasjoner og forvandlinger på en reise fra fremtiden og tilbake til begynnelsen danner rammen for en musikalsk forestilling for de minste.

Musikk på filmen: Tor Haugerud, Siri Gjære, Rohey Taalah.
«Duddelidunn», komponert av Tor Haugerud.
Skuespillere: Siri Schnell Juvik og Gunhild Hjertaas
Foto og filmfotograf: Andrea Haugerud Hovik
Regi: Lise Hovik

Himmel og Hav er en turneforestilling for små barn (0-2 og 3-5 år) som springer ut av det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk, der Lise Hovik undersøker betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Sammen med Teater Fot har hun i perioden april 2017 til oktober 2020 jobbet med ulike forestillingsversjoner, og utviklet ulike performance format, særlig knyttet til Animalium performance, stunt og workshop (2019).
Research Catalogue: Dokumentasjon av Verken Fugl eller Fisk 2017 – 18

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Emily Fischbeck Luthentun, Produsent
produsent.teaterfot@gmail.com
+47 97 52 88 83

Animalium strikes again!

Lørdag besøkte Animalium Kunsthall Trondheim sin flotte utstilling: A beast, a god and a line. De storkoste seg med kunsten og fant etterhvert tonen med mange av verkene. Både kunstverk og rare dyr bød på det beste av seg selv, og vi fikk mange fine øyeblikk av undring og samklang. Takk til herlige samarbeidspartnere! Vi elsket Anna Daniells KONFERANSE i oktober, og gleder oss til kommende utstillinger:)

Les ArtScene Trondheims flotte omtale her.

Barnesøndag på Rosendal Teater

I dag hadde vi to fine (og utsolgte) forestillinger med Baby Becomings for de aller minste på Rosendal Teater, der de arrangerer Barnesøndag hver måned. Vi kommer tilbake dit med prøveuke i mars og Himmel og Hav for 3-6 år i oktober. Takk til et ganske nyåpnet og flott teater for god mottakelse, og for et fint spillerom i Prøvesalen!

Samtidig hadde Lydhør tegneverksted med gjenstander på Messaninen, der barna fikk tegne på hele gulvet med hele kroppen sammen med Anne Helga og Pål fra ReMida-senteret.

Foto: Dag Arve Forbergskog