Animalium strikes again!

Lørdag besøkte Animalium Kunsthall Trondheim sin flotte utstilling: A beast, a god and a line. De storkoste seg med kunsten og fant etterhvert tonen med mange av verkene. Både kunstverk og rare dyr bød på det beste av seg selv, og vi fikk mange fine øyeblikk av undring og samklang. Takk til herlige samarbeidspartnere! Vi elsket Anna Daniells KONFERANSE i oktober, og gleder oss til kommende utstillinger:)

Les ArtScene Trondheims flotte omtale her.

Barnesøndag på Rosendal Teater

I dag hadde vi to fine (og utsolgte) forestillinger med Baby Becomings for de aller minste på Rosendal Teater, der de arrangerer Barnesøndag hver måned. Vi kommer tilbake dit med prøveuke i mars og Himmel og Hav for 3-6 år i oktober. Takk til et ganske nyåpnet og flott teater for god mottakelse, og for et fint spillerom i Prøvesalen!

Samtidig hadde Lydhør tegneverksted med gjenstander på Messaninen, der barna fikk tegne på hele gulvet med hele kroppen sammen med Anne Helga og Pål fra ReMida-senteret.

Foto: Dag Arve Forbergskog

Himmel og Hav!

Teater Fot har fått gjenopptakelsesstøtte for å kunne videreutvikle og spille Verken Fugl eller Fisk for 3-5-åringer i 2020 og videre. Den nye forestillingen har fått navnet Himmel og Hav!, og skrur dermed de store spørsmålene enda en omdreining: Hvordan var det før alt ble til? Hvordan blir dyr til mennesker og mennesker til dyr? Dette er fortsatt en reise fra himmelen og ned til havets bunn, og barna får møte de rare dyrene fra Animalium på nytt. Vi gleder oss til at Marte Huke skal ta fatt på nytt manus, og til å utarbeide en ny og bedre versjon av forestillingen Begynnelser fra 2018. Gjenopptakelsen vil skje i uke 13, og spille for barnehager i Trondheim i uke 14. Etter påske spiller vi på Teater Ibsen i Skien. Himmel og Hav, dette blir et eventyr!!!

Fugl eller fisk? Foto: Lise Hovik

God jul til alle gode venner!

Teater Fot ønsker alle samarbeidspartnere en god jul, og minnes et spennende teaterår, der vi har spilt Baby Becomings, utviklet Animalium som både stunt (Rosendal Teater), workshop (SAND-festivalen) og performance (Kunsthall Trondheim) og innledet samarbeidet med Lydhør i Kongsgården i form av forskningsverksted.

I 2020 vil vi videreutvikle dette verkstedsamarbeidet, og samtidig jobbe med egne prosjekter. Baby B vil spille på Rosendal Teater den 26. januar sammen med Lydhørt Tegneverksted. Animalium performance skal besøke Kunsthallen på nytt den 8. februar, Begynnelser og Baby B vil gjenopptas som Himmel og Hav, og spille for både Lydhør, barnehagesekken i Trondheim i uke 14 og Teater Ibsen den 14. april. I mai reiser vi til Edinburgh Imaginate med Spurv, der vi spiller 6 forestillinger 29-31. mai! Og om vi er heldige får vi forprosjektstøtte til et nytt prosjekt; Operafrø for de aller minste, der vi skal jobbe med den store stemmen (babystemme/operastemme), og med frø som tematikk.

Alt dette gleder vi oss veldig til, og takker alle som har vært med oss i 2019! Dermed fikk vi ønsket godt nytt år med det samme!

Askefrø i solnedgang på Kongsgården

Animalium performance på Kunsthall Trondheim

En spennende lørdag for rare dyr og små barn på Kunsthallen, der Anna Daniells skulpturer fikk møte Animalium. Skulpturene var lette å snakke med, og skapte mange fine hendelser og bilder i den halvtimen performancen varte. Etterpå fikk barna leke med ReMida-materialer, og skape sine egne skulpturer. Kunsthallen er interessert i videre samarbeid med Teater Fot, og vi ser fram til flere fine stunt sammen med kunsten og de minste! Galleri.