Enda et operafrø er sådd!

Søknaden om støtte til årstidsprosjektet Operafrø er nå levert til Kulturrådet, og prosjektet kan følges på våre nettsider her. Samtidig samarbeider vi med Lydhør om forprosjektet, som fullføres med en åpen (lukket) visning i Kongsgården den 19.9:)
Operafrø er en stedsspesifikk forestilling med operasangere og improvisasjonsutøvere i en rituell form, skapt for babyer og foreldre, sammen med planter og trær i en botanisk hage. Vi ønsker å lage en forestilling der vi tar i bruk (den store) menneskestemmen med utgangspunkt i operasjangeren, og sette den i spill med mer lekne og friimprovisatoriske tilnærminger til det å skape kunst for de minste. Babyer har sin egen lille store stemme, som kan sies å være en spire til den voksne store stemmen. I spennet mellom babystemmen og operastemmen kan vi høre at det klinger en streng! I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire årstider i hagen, og sammen med publikum undersøker vi frø, spirer, planter og trær gjennom ritualer og lek.

Det første operafrøet er sådd

I to dager har Operafrø-gjengen jobbet sammen og undersøkt planter, frø, opera, lyder, rytmer og bevegelser i samspill. Ideer myldret fram og noen frø ble samlet opp for å lagres til høsten da vi skal møtes på nytt for å lage en prøvevisning for babyer og foreldre. Det har vært spennende dager og gode møter, og vi bare gleder oss til videreutvikling av dette langstrakte årstidsprosjektet med Vivaldi som veiviser!
Les prosjektbeskrivelsen her.

Janne Brit Rustad, Tor Haugerud, Ola Marius Ryan, Hannah Mjølsnes,
Lise Hovik, Amalia Fonfara, Berit Haltvik With, Lars Eggen