Arbeid med ph.d-avhandling

Hei! Jeg er  nå i ferd med å levere min ph.d-avhandling inn til vurdering. Fristen er 2.12.13. Underveis legger jeg inn lenker og ressurser her på nettsiden slik at det til slutt skal bli lett å få tilgang til prosjektets redigerte datamateriale. Sidene vil fremstå mangelfulle helt fram til disputasen, som forhåpentligvis blir utpå våren 2014, men da håper jeg at alt skal være på plass. Inntil videre er det som det er. Ha en god høst!
Lise