Fagseminar om barn og unge som deltakere i profesjonelle kunstproduksjoner

Søndag 14. september 2014 kl 16-18, Barnas Ultima-dag fra kl 11 på Operaen i Bjørvika, Oslo

ASSITEJ Norge i  samarbeid med Ultima og Den norske opera og ballett

VELKOMMEN TIL SEMINAR! I arbeidet med å nå det unge publikummet, utforsker stadig flere aktører ulike strategier for å la barn og unge selv medvirke og medskape i profesjonelle kunstproduksjoner. I forbindelse med Ultima-satsingen Framtidens musikkfestival – der barna tar over Den norske opera og ballett og lager sin egen samtidsfestival – inviterer vi til et åpent seminar om barn som deltakere i profesjonelle kunstproduksjoner. Vi får presentert tanker og strategier bak prosjektet, og Ultimas målsettinger med BU-arbeidet. Operaen presenterer sitt eget arbeid med unge utøvere i en profesjonell ramme, og vi får også noen tanker fra praktisk forskning på feltet. Seminaret avsluttes med en moderert samtale, der alle inviteres til å delta.

Seminaret er primært tiltenkt kunstnere/produsenter og arrangører, men er åpent for alle med interesse for profesjonell scenekunst for et ungt publikum.

Se hele programmet her.

Les mer om Barnas Ultima her.