Artikkel om affekt

Prøveforelesning 23.5.14 med tittel:
Gjør rede for begrepet affekt og vis til anvendelsesområde. Hvilken betydning får begrepet for samtidens scenekunst og -kommunikasjon.

Publisert i tidsskriftet BARN Nr. 2/2014
i en lett bearbeidet versjon

Les artikkelen her.

affekt