Visninger på Trondheim Kunsthall i høst!

Verken Fugl eller Fisk har prosessvisninger på Kunsthallen den 14.10, 5.11 og 25.11. Vi gleder oss til å spille i et annerledes rom, der utstillingen Et Nytt Vi vil prege omgivelsene. Det er ekstra spennende for oss å få knytte oss til denne utstillingen som også handler om felleskap mellom mennesker og natur i vår antropocene tidsalder. Vår forestilling går i dialog med disse ideene, og undersøker skapende prosesser, rare dyr og transformasjoner i et sanselig og musikalsk scenespråk for de aller minste.