Operafrø Blogg

Her åpner Teater Fot en ny blogg, som følger prosjektet Operafrø gjennom den kunstneriske prosessen fra ide til søknader, forprosjekt, forberedelser og fram til forestillinger og turneer. Bli med på reisen gjennom vår egen Operafrøblogg!

Vi ble tildelt forprosjektstøtte fra Kulturrådet i mai 2020, og gjennomførte vårt første verksted i Kongsgården i juni etter at Koronautbruddet hadde avtatt i Norge.
Se innlegg om Operafrø-gjengens første møte på Lydhør-bloggen.