Bli med på barne og ungdomsteaterfestival i april!

Arbeider du med scenekunst for/med barn og unge? Ønsker du å være med Assitej Norge på festival i Berlin i april?

@Assitej International feirer sitt 50-årsjubileum på den tyske barne- og ungdomsteaterfestivalen Augenblick Mal! i Berlin 21. – 26. april. Festivalen byr på en rekke tyske og internasjonale produksjoner, faglige møteplasser for kunstnere og danse-/teaterarbeidere fra hele verden og selvfølgelig storstilte jubileumsfester!

Medlemmer av ASSITEJ Norge kan nå søke om reisestøtte for å delta på festivalen, se mer informasjon på hjemmesiden (er du ikke medlem enda er det lov å melde seg inn nå og søke etterpå)! Søknadsfrist er 8. mars.