Animalium VIS

I dag kom en ny publikasjon fra VIS – Nordic Journal for Artistic Research, der temaet var Fremmedgjøring / Estrangement / Förfrämligande. Den visuelle artikkelen, eller eksposisjonen Animalium Vis presenterer filosofier, affekter og materialiteter fra det kunstneriske forskningsprosjektet:

https://www.visjournal.nu/animalium/

Fra redaksjonens omtale:
Även Lise Hoviks verk använder rekvisita som medel för att skapa en värld av udda skapelser. Hennes exposition Animalium är baserad på barnteater-pjäsen/det konstnärliga forskningsprojektet Varken fugl eller fisk. Titeln pekar mot en mellanrumsvärld, en övergångsvärld, skapad av teaterkompaniet Teater Fot i samarbete med publiken. Animalium är ett försök att både återskapa och presentera i expositionens form: ”en översättning från teatern till text, bilder, ljud och video.”