Verken Fugl eller Fisk

Verken fugl eller fisk er et teaterprosjekt som handler om rare dyr og forvandlinger. Prosjektet består av to forestillinger, en for de aller minste fra 0-2 år; Baby Becomings  og en for de fra 3-5 år; Begynnelser.
Baby Becomings er tilpasset babyer og deres behov for trygghet, nærhet og kontakt med både voksne, andre barn og med rommet spillet foregår i.
Verken Fugl eller Fisk Begynnelser henvender seg til de litt større barna i barnehagen, fra 3-5 år. Forestillingen er bygget som en litt mer kompleks fortelling om hvordan alt ble til, og hvordan allting alltid forandrer seg. Forestillingen hadde premiere 21.4. 2018 i
co-produksjon med Teaterhuset Avantgarden i Trondheim.

Tematisk berører prosjektet et posthumanistisk syn på verden og menneskets plass i den store sammenhengen. Fugler, fisker og mennesker er arter som rommer et stort og fantastisk mangfold av liv, farger, mønster, bevegelser og kulturer. Kategoriene vi forholder oss til er hierarkisk bygget opp med mennesket på toppen, der voksne mennesker står over barn og barn står over dyr. Vi stiller med dette prosjektet, og med to tilknyttede seminarer, spørsmål ved slike kulturelle mønstre og vi prøver ut nye forbindelser.
Barn og dyr er forbundet på en sterk og som regel positiv måte. De er affektivt orientert mot dyr (ømhet, frykt, nysgjerrighet, glede), noe som peker mot det ikke-verbale språket.
Gjennom eksperimenterende teater med materialer, objekter, figurer, dans, sang, lek og musisk kommunikasjon har vi arbeidet med å utvikle det affektive språket. Vi vrir og mikser på hierarkiene og kategoriene, vi leker med mellomrommet mellom fugl og fisk og former rare, syngende skapninger som er både nysgjerrige, glade og triste.

Verken Fugl eller Fisk er et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Affekt oppstår i det kunstneriske møtet, og kan forstås både filosofisk, emosjonelt og materielt. Metodene er teater og filmproduksjon, improvisasjon og artikkelskriving. I løpet av ett år (2017-2018) vil forskningsprosessen dokumenteres og presenteres i bloggen her på teaterfot.no, og på researchcatalogue.net.

Medvirkende kunstnere

Program, omtaler og anmeldelser

English

Verken Fugl eller Fisk – Begynnelser. TAG 2018.  Foto: Arne Hauge