Verken Fugl eller Fisk

Verken fugl eller fisk er en musikalsk forestilling for de minste barna (0-2 og 3-5) som handler om rare dyr og forvandlinger. Forestillingen skaper undring i en trygg atmosfære av levende musisk samspill. Gjennom sang og rytmer i møte med ulike materialiteter og fysisk teater undersøker vi med nysgjerrighet den forundelige tilblivelsen av ukjente skapninger som den Dansende Soppen, Anemonesøstrene, den triste flyvende Skaten og den gule ballen Happy på svømmetur i havet. Barna inviteres tilslutt med til lek på havbunnen.

Medvirkende    English

Fugler, fisker og mennesker er arter som rommer et stort og fantastisk mangfold av liv, farger, mønster, bevegelser og kultur. Kategoriene vi forholder oss til er hierarkisk bygget opp med mennesket på toppen. Voksne mennesker står over barn og barn står over dyr. Vi ønsker med dette prosjektet å stille spørsmål til slike kulturelle mønstre og prøve ut nye forbindelser.
Barn og dyr er forbundet på en sterk og som regel positiv måte. De er affektivt orientert mot dyr (ømhet, frykt, nysgjerrighet, glede), noe som peker mot det ikke-verbale språket.
Gjennom eksperimenterende teater med materialer, objekter, figurer, dans, sang, lek og musisk kommunikasjon vil vi utvikle det affektive språket. Vi vil vri og mikse på hierarkiene og kategoriene, leke med mellomrommet mellom fugl og fisk og skape rare, syngende skapninger som er både nysgjerrige, glade og triste.

Verken Fugl eller Fisk er et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Metodene er teater og filmproduksjon, improvisasjon og artikkelskriving. Affekt oppstår i det kunstneriske møtet, og kan forstås både filosofisk, emosjonelt og materielt. I løpet av ett år (2017-2018) vil forskningsprosessen dokumenteres og presenteres på teaterfot.no og researchcatalogue.net.

Forprosjektet henvender seg til babyer under tre år og deres foreldre, og ble først vist under Olavsfestdagene 2. og 3. august 2017, etterfulgt av tre prosessvisninger på Kunsthall Trondheim 14.10, 5.11 og 25.11. 2017. Hovedprosjektet bygger videre på og utvider ideene fra forprosjektet til en mer kompleks fortelling som retter seg mot barn fra 3-5 år. Her vil vi henvende oss mer til barnas medskapende fantasi. Forestillingen har premiere 21.4. 2018 i co-produksjon med Teaterhuset Avantgarden.

Filmteaser fra forprosjektuke på DMMH i juni 2017

Billedgalleri

Første prøveuke i Molde

Vi synger og danser på flak av ulike materialer

Andre prøveuke i Trondheim

Vi utvikler forestillingen og finner hode og hale på fuggelfisken. Foto: Andrea H Hovik

På Kunstforeningen i Trondheim

4 fine forestillinger under Olavsfestdagene 2017