ANIMALIUM

English

ANIMALIUM er en flokk med rare dyr som dukker opp på uventede steder med en nysgjerrig og våken oppmerksomhet på alt som befinner seg på stedet. Flokken har sitt eget språk, og kommuniserer med lyd/musikk og bevegelse/dans. I møte med barna kan det oppstå lekent samspill, men ANIMALIUM vil like gjerne rette oppmerksomheten mot materialer, romlige kvaliteter og rare detaljer i omgivelsene. Det kjente og vante blir satt i spill med et nytt blikk, og med overraskende improviserte iscenesettelser.

I prosjektet ANIMALIUM arbeider vi videre med utgangspunkt i de rare dyrene fra Verken Fugl eller Fisk. Dette kunstneriske forskningsprosjektet undersøkte betydningen av affekt i scenekunst for de minste. I ANIMALIUM arbeider vi videre med posthumanistiske, materielle og musikalske affekter, og vi utvikler flere ulike format: Verksted, stunt, performance, kunstformidling, barnehagebesøk og biblioteksbesøk.

ANIMALIUM Verksted

Lek og improvisasjonsøvelser danner grunnlag for utvikling av et non-verbalt og affektivt språk, der deltakerne danner en flokk av rare dyr som samarbeider tett om å undersøke bevegelser, lyder og sine materielle omgivelser. I den avsluttende delen av verkstedet beveger gruppen (gruppene) seg ut i offentligheten, der de leker og improviserer med hverandre og med barnepublikum som ønsker å delta i leken. Verkstedet blir til en happening eller et stunt, som kan tilpasses ulike settinger, et festivalområde, et galleri, en konferanse, et samlingsted, en skole eller annet møtested / arrangement. Verkstedet passer for utøvere og undervisere innen drama og teater, musikk og dans; festivaldeltakere, barnehagelærere, kunststudenter eller andre som jobber med eller er interessert i kunst for de minste. Verkstedet ledes av Lise Hovik, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer av Teater Fot. Tidsrammen er 5 timer, inkludert happening.

ANIMALIUM Performance Stunt

ANIMALIUM Performance Stunt er basert på de samme improvisasjonsmetodene som i verkstedet, men vil utøves av skuespillere, dansere og musikere fra Teater Fot. Hendelsen kan tilpasses ulike arrangementer, og kan dukke opp som et overraskelse på et offentlig sted, som festival, kunstgalleri, åpningsarrangement etc.

Animalium Performance Stunt kan også være en performance i seg selv, der vi utvikler en mer gjennomarbeidet ca 30 minutter lang stedsspesifikk performance.
I forestillingen vil man møte utøverne i bevegelse og samspill med både stedet og stedets egne installasjoner, som for eksempel i en kunstutstilling, eller med ulike materialer og objekter, som for eksempel papir / tekstil eller natur / trær / planter. Publikum vil oppleve en improvisert og interaktiv form der de minste barna får bevege seg fritt og delta kroppslig i hendelsen, uten at det er noen forventninger knyttet til deltakelse.

Animalium Performance Paper Sketch with Cymbal, 2019
Alien Animalium Film på Dronning Maud, april 2019

Animalium på åpningen av Rosendal Teater 26.8.2019

Animalium på Lydhør Sommerdag i Kongsgården 8.10.2020
Omtale på Lydhørs hjemmeside

Animalium på KONFERANSE, Trondheim Kunsthall 19.10.2019

Animalium på A Beast, a god and a line på Kunsthallen 8.2.2020
ArtScene Trondheims / Mari Oselands anmeldelse.

Animalium på Avstand. Dokumentasjonsfilm.

ANIMALIUM på Biblioteket ble utviklet høsten 2021 i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek, der de rare dyrene besøkte alle biblioteksfilialene og møtte alle de rare dyrene som finnes der, både på bøker, inni bøker, oppå og inni bokhyller, og ikke minst alle de rare små dyrene som besøker biblioteket for å ta med seg bøker hjem!

ANIMALIUM i barnehagen ble utviklet høsten 21 og våren 22 i samarbeid med Fylkesmusikerne i Trøndelag, som en overraskelsesforestilling, et stunt eller en performance med rare dyr som besøker barnehagene uten forvarsel, uten forventninger eller forhåndsinformasjon til barna. De rare dyrene dukker opp i barnehagen, gjerne utenfor et vindu eller et sted i utkanten av utelekeplassen. De nærmer seg stedet og barna med varhet og kroppslig nysgjerrighet, uten ord, men med lyder og tullespråk akkompagnert av rytmer og klanger som de har med seg. Animalium undersøker stedet og materialene med hele kroppen, med lekenhet, dans og rytmiske uttrykk. Om barna vil være med på leken, så er det fritt fram, men Animalium er ikke avhengig av en bestemt respons fra barna. Her kan alt skje! Animalium feirer den frie leken, undringen og barns iboende nysgjerrighet for materialer, sanselighet, kroppslige uttrykk og bevegelser.

Animalium turnestart og soloppgang ved Voll barnehage i Rennebu 1.11.2021

Animalium på barnehageturne i mars 2022

Medvirkende i Animalium

Fagfellevurdert artikkel:

Hovik, L. (2019). Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS #2 Förfrämlingande. Temanummer om Fremmedgjøring.

Blogginnlegg:

Tummelumsk Animaliumsk Turné 23.6.22
Touring. Animalium på Barnehageturne 22.3.22
Rare dyr besøker Barnehagene 4.11.21
Biblioteksturne 16.10.21
Animalium på Biblioteket 15.10.21
Animalium på Avstand. Sverre Koren Bjertnæs 7.5.21
Rare dyr på Kunsthallen – A beast, a god and a line 8.2.20
Animalium på Kunsthallen 19.10.19
Animalium Lydhør Verksted på Havets Bunn 18.10.19
Animalium møter Anna Daniells skulpturer på Kunsthallen 18.10.19
Animalium på åpningen av Rosendal Teater 25.9.19

Animalium på Lydhør sin nettside

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: lise(at)dramaturgi.no