ANIMALIUM

I prosjektet ANIMALIUM arbeider vi videre med utgangspunkt i de rare dyrene fra Verken Fugl eller Fisk. Dette kunstneriske forskningsprosjektet undersøkte betydningen av affekt i scenekunst for de minste. I ANIMALIUM arbeider vi videre med posthumanistiske, materielle og musikalske affekter, og vi utvikler flere ulike format: Verksted, stunt og performance.

ANIMALIUM Verksted

Lek og improvisasjonsøvelser danner grunnlag for utvikling av et non-verbalt og affektivt språk, der deltakerne danner en flokk av rare dyr som samarbeider tett om å undersøke bevegelser, lyder og sine materielle omgivelser. I den avsluttende delen av verkstedet beveger gruppen (gruppene) seg ut i offentligheten, der de leker og improviserer med hverandre og med barnepublikum som ønsker å delta i leken. Verkstedet blir til en happening eller et stunt, som kan tilpasses ulike settinger, et festivalområde, et galleri, en konferanse, et samlingsted, en skole eller annet møtested / arrangement. Verkstedet passer for utøvere og undervisere innen teater, musikk og dans; festivaldeltakere, barnehagelærere, kunststudenter eller andre som jobber med eller er interessert i kunst for de minste. Verkstedet ledes av Lise Hovik, eventuelt i samarbeid med andre medlemmer av Teater Fot. Tidsrammen er 5 timer, inkludert happening.

ANIMALIUM Stunt

ANIMALIUM Stunt er basert på de samme improvisasjonsmetodene som i verkstedet, men vil utøves av skuespillere, dansere og musikere fra Teater Fot. Hendelsen kan tilpasses ulike arrangementer, og kan dukke opp som et overraskelses-stunt på et offentlig sted, som festival, kunstgalleri, åpningsarrangement etc. Stuntet fungerer både som en performance i seg selv, eller som pauseinnslag mellom andre forestillinger.

ANIMALIUM Performance

ANIMALIUM Performance er en 30 minutter lang interaktiv performance som finner sted på en scene, eller annet egnet spillested, med de samme rare dyrene som beskrevet over. I forestillingen vil man møte utøverne i bevegelse og samspill med papir og andre materialer. Publikum vil oppleve en interaktiv form der de minste barna får bevege seg og delta kroppslig i teaterhendelsen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Emily Fischbeck Luthentun, Produsent
emily_luthentun@hotmail.com
+47 97 52 88 83