Teater Fot

Teater Fot ble etablert i Trondheim i 2004 som en virksomhet der egne barneteater-produksjoner og oppdrag innen regi, dramaturgi og scenografi er de viktigste arbeidsområdene.
Oversikt over Teater Fots produksjoner
Gamle hjemmesider 2004-12

Daglig og kunstnerisk leder er Lise Hovik (f. 1962). Hun er dramapedagog og arbeider til vanlig som førsteamanuensis i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH. I perioden 2008-14 arbeidet hun med en ph.d om teater for de aller minste. Prosjektet var en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på  lek og improvisasjon. Forestillingen De Røde Skoene dannet et kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet, og kan bestilles på epost, eller lastes ned fra NTNU Open.

Lise Hovik har sittet i faglig utvalg for scenekunst i Norsk Kulturråd (2016-17) og har tidligere ledet Kunstløftets Kunnskapsbase (2009-12) på tema om barns medvirkning og lek. Hun har sittet i styret for UNIMA-Norge (2011-14), og i styret for ASSITEJ Norge (2012-16). Hun har vært forskningsleder i SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn (2012-15), og sammen med prosjektleder Lisa Nagel utgitt boka Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn (Fagbokforlaget 2017). Boken presenterer ulike metoder i scenekunstneres møte med barnepublikum.

Som prosjektleder for LYDHØR i Kongsgården (2019-21) vil Hovik i fortsettelsen samarbeide med ReMida – senter for kreativ gjenbruk om å undersøke sympoetisk samspill i møte mellom natur, miljø, kunstnere, små barn, pedagoger og forskere. 

Ta gjerne kontakt med
Lise på Teater Fot
eller produsent Emily Fischbeck Luthentun
+47 97 52 88 83