Repertoar 2020

Himmel og Hav
0 – 2 og 3 – 6 år
Om rare dyr og forvandlinger. En musikalsk reise fra himmelen til havets bunn.

Animalium
For barn i barnehage og familier på offentlige steder

Baby Becomings
0 – 2 år
En musikalsk reise fra himmelen
til havets bunn for se aller minste

Spurv
0 – 2 år
Om spurver, lek, musikk, felleskap og det å være sammen.