Rød Sko Savnet – dokumentarfilmen

Dette er dokumentarfilmen om installasjonen Rød Sko Savnet, som også viser
Installasjon 2: Utstillingsrommet på Trøndelag Sverresborg Folkemuseum