De Røde Skoene 2008

– en interaktiv forestilling for de aller minste 

Ide, regi og scenografi: Lise Hovik
Komponist og musiker: Tor Haugerud
Koreograf: Tone Pernille Østern
Danser: Line Strøm
Skuespillere: Hilde Bjerkeskaug, Terese Vangstad

Bilde: Den Ville Dansen / foto: AL Bakken

Dokumentasjon
De Røde Skoenes gamle hjemmesider

Vitenskapelige publikasjoner:

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.). Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste.
Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.)
Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget. 

M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (2011) (Red.) Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø. Fagbokforlaget. Kapittel 5 og 6 som nettbok her.

Andre publikasjoner:

Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste.  DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3), 10-11.

Hovik, L. (2008). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, nr. 4.

Hovik, L. (2007). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, 41-45.

Prosjektet var støttet av Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd, scenekunst / barn og unge, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Dronning Mauds Minne.