Publikasjoner

Lise Hovik (2019) Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years, Youth Theatre Journal, DOI: 10.1080/08929092.2019.1580647

Olaussen, I. & Hovik, L. (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. I A.L. Østern & K. N. Knudsen (red.), Performative Approaches in Arts Education Artful Teaching, Learning, and Research. Routledge.

Hovik, L. (2018)  Artistic Research in Theatre for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. I: Qualitative Inquiry. Volume 25, Issue 1, January 2019. https://doi.org/10.1177/1077800418806619

Hovik, L. (2018) The  Red Shoes Project Revisited. I: JAR Journal for Artistic Research. Nr. 16

Østern, T.P. & Hovik, L.  (2017). Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon. Med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body. I: JASEd Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol 1, No 05, Part 1. Temanummer: Å forske med kunsten.

Hovik, L. & Nagel, L. (Red.) (2017) Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget.

Nagel, L., & Hovik, L. (2016). The SceSam Project – Interactive dramaturgies in performing arts for children. Youth Theatre Journal, 30 (2), 1-22.

Hovik, Lise (2016) The Red Shoes / De Røde Skoene. Assitej Magazine 2016.

Nagel, L & Hovik, L (2016) The SceSam Project. Interactivity in Children´s Theatre. I: BUKS. Tidsskrift for Børne og Ungdomskultur. Nr 61 Årgang 63.

Hovik, L. (2015) The Red Shoes Project – Democracy in theatre for the very young? ASSITEJ 50th Anniversary Newsletter N68 October 2015

Nagel, L & Hovik, L (2015) SceSam – Interactive Dramaturgies in Performing Arts for Children. Informasjonshefte om SceSam-prosjektet. 32 sider.

Hovik, Lise (2015). Din lytting skal være din sang. Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I Strømsøe & Hammer (red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget. Side 193-209.

Hovik, Lise (2015). Interaktive dramaturgier. Nytt kapittel 18 i Gladsø et. al. 2015. DRAMATURGI – Forestillinger om teater. Universitetsforlaget. Side 225-235.

Hovik, L (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon.
Prøveforelesning til disputas. I BARN Nr 2/14.

Hovik, L. (2014) Forsker i affekt I: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3-2014)

Hovik, Lise (2014). De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Doktoravhandling ved NTNU, HF, IKM 2014:157. ISBN 978-82-326-0236-0. Kan bestilles i papirformat hos lise(att)dramaturgi.no. Nettversjon på NTNU Open.

Hovik, L. (2014)  The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research. Article 5 in PhD. Thesis (in English). Revised in 2018 for JAR:  The Red Shoes Project Revisited.

Nagel, L & Hovik, L (2014) Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn – tyranni eller magi?. Kunstløftets vedlegg til Morgenbladet april, 2014 s. 22-25.

Hovik, L (2014). Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaringPeripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, Essay om teater, 17. April 2014

Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I: M. Bakken & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovik, L. (2012a). Mamma Danser – teater for de minste som kunstnerisk forskning. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 1(2).

Hovik, L. (2012b). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag.

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø: Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø: Fagbokforlaget. Nettbok her.

Hovik, L. (2011). Lek som musisk kommunikasjon i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 15 (Kunstpædagogik).

Hovik, L. (2011). Jaques Rancière og tilskuerens frigjøring. Propellens Fanzine, Scenekunst for barn og unge?

Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3-2009), 10-11.

Hovik, L. (2008b). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, 4, 18-20.

Hovik, L. (2007a). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, 41-45.

Hovik, L. (2007). Øyeblikkets dramaturgi. Om improvisasjon og lek i barneteater. Peripeti nr 7 (Teatralitet).

Hovik, L. (2005). Lek som dramaturgisk veiviser. Kapittel 13 i Gladsø et. al. Dramaturgi -forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (Revidert i 2015).

Videoklipp fra prosjekter og forestillinger på Vimeo:  http://vimeo.com/teaterfot