Installasjon 3: Dansens Hus

Filmen viser installasjon 3 i Dansens Hus under oppvarming til forestilling.