Ph.d – avhandling

Ph.d-avhandlingen De Røde Skoene – en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av teater for de aller minste ble godkjent i april og forsvart ved disputas 23. mai 2014. Den ble trykt opp i 50 eksemplarer til disputasen, og 50 nye eksemplarer i september 2015.
Den kan kjøpes her. Og den kan lastes ned her. De publiserte artiklene finnes også her på nettsiden under Publikasjoner.

Kapitler og artikler vil også bli lagt ut her, se følgende oversikt. Det vil etter hvert legges inn aktive lenker i innholdsfortegnelsen.

Kort innholdsfortegnelse:

Full innholdsfortegnelse
Innledning

Del 1. Kappen

1    De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forsknings prosjekt

2    Teater for de aller minste

3    Bare se, eller være med?

4    Kroppen og hendelsen  – vitenskapsteoretiske perspektiver og performativitet

5    Veien og landskapet  – metodologi, dokumentasjon og analysemetoder

Del 2. Kunstpraksis

6    Kunstnerisk kontekst, hendelser, analyser og artikler

Artikkel 1. Nærværets betydning i barneteater for de minste
Artikkel 2. Grenser og terskler i barneteater for de minste
Artikkel 3. Lek som musisk kommunikasjon
Artikkel 4. Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaring
Artikkel 5: The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research
Den siste artikkelen er omarbeidet i 2018 til en webutstilling i Research Catalogue, og utgitt i JAR Journal for Artistic Research under tittelen The Red Shoes Project Revisited.

Del 3. Konklusjon

7    De Røde Skoene – prosjektet

8    Vedlegg

Litteratur