Ph.d – avhandling

Ph.d-avhandlingen De Røde Skoene – en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av teater for de aller minste ble godkjent i april og forsvart ved disputas 23. mai 2014. Den kan kjøpes her og
lastes ned her. De publiserte artiklene finnes også her på nettsiden under Produksjoner og Publikasjoner.

Innholdsfortegnelse
Innledning

Del 1. Kappen
Kapitler:

  1. De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forsknings prosjekt
  2. Teater for de aller minste
  3. Bare se, eller være med?
  4. Kroppen og hendelsen – vitenskapsteoretiske perspektiver og performativitet
  5. Veien og landskapet  – metodologi, dokumentasjon og analysemetoder

Del 2. Kunstpraksis

6. Kunstnerisk kontekst, hendelser, analyser og artikler

Artikler:

  1. Nærværets betydning i barneteater for de minste
  2. Grenser og terskler i barneteater for de minste
  3. Lek som musisk kommunikasjon
  4. Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaring
  5. The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research. Først utgitt i 2018 i JAR Journal for Artistic Research under tittelen The Red Shoes Project Revisited.

Del 3. Konklusjon

7. De Røde Skoene – prosjektet
8. Vedlegg

Litteraturliste