Ph.d – avhandling

Ph.d-avhandlingen De Røde Skoene – en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av teater for de aller minste ble godkjent i april og forsvart ved disputas 23. mai 2014. Den ble trykt opp i 50 eksemplarer til disputasen, og 50 nye eksemplarer i september 2015.
Den kan kjøpes her.

Det arbeides med å gjøre avhandlingen tilgjengelig på nett på NTNU Open.
Fire av de fem artiklene er allerede publisert og mulig å laste ned her eller under Publikasjoner.

Kapitler og artikler vil også bli lagt ut her, se følgende oversikt. Det vil etter hvert legges inn aktive lenker i innholdsfortegnelsen.

Kort innholdsfortegnelse:

Full innholdsfortegnelse
Innledning

Del 1. Kappen

1    De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forsknings prosjekt

2    Teater for de aller minste

3    Bare se, eller være med?

4    Kroppen og hendelsen  – vitenskapsteoretiske perspektiver og performativitet

5    Veien og landskapet  – metodologi, dokumentasjon og analysemetoder

Del 2. Kunstpraksis

6    Kunstnerisk kontekst, hendelser, analyser og artikler

Artikkel 1. Nærværets betydning i barneteater for de minste
Artikkel 2. Grenser og terskler i barneteater for de minste
Artikkel 3. Lek som musisk kommunikasjon
Artikkel 4. Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaring
Artikkel 5: The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research

Del 3. Konklusjon

7    De Røde Skoene – prosjektet

8    Vedlegg

Litteratur