Animalium på Rosendal Teater

Søndag åpnet nye Rosendal Teater sine dører for barna, og Teater Fots Animalium fikk være med på moroa! De rare dyra dukket opp her og der, både på scenen og i publikumsområdene, og ikke minst i heisen, til barnas store fryd!

Heisen blir en liten scene:) Foto: Rosendal Teater

LYDHØR-prosjektet fortsetter!

Forskningsprosjektet LYDHØR i Kongsgården har fått støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige Tiltak, slik at vi kan videreutvikle ideen om en kunstarena for de minste i Trondheim. Hurra!!!!

Fra piloten Lydhørt Samspill med Anne Helga Henning og Lise Hovik

Prosjektet undersøker betydningen av sympoetisk samspill i små barns møte med kunst gjennom utvikling av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk vil fungere som en forskningsarena der samspillet mellom natur, miljø, omgivelser, rom, materialer, barn, pedagoger, kunstnere og forskere skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.

Les artikkelen Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen av Lise Hovik og Anne Helga Henning i DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1-2019

LYDHØR har en egen forsknings-BLOGG

Animalium

Animalium Workshop den 22. april

Teater Fot arbeider nå videre med utgangspunkt i de rare dyrene fra Verken Fugl eller Fisk. I prosjektet ANIMALIUM videreutvikler vi arbeidet i ulike format: Workshop, stunt og performance. Den 22. april jobbet vi med filmdokumentasjon av improvisasjonsøvelser.

English

SAND-festivalen 2019

I september er det ASSITEJ Artistic Gathering under SAND-festivalen i Kristiansand.
Teater Fot spilte Spurv på SAND-festivalen i 2016, i 2017 ble vi invitert til verdenskongressen i Cape Town, og i 2018 til AG i Beijing. I 2019 håper vi å kunne bidra med paper på forskningskonferansen.
Kanskje vi møtes der!

Spurvene får også vist seg fram i denne festivalfilmen:)

SAND festival ENG from AmodeiVisual on Vimeo.