Operafrø

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet springer ut av et kunstnerisk samarbeid mellom regissør Lise Hovik / Teater Fot og skuespiller Janne Brit Rustad / Konstellasjonen. Gjennom flere år har vi samarbeidet om å lage interaktivt teater for de minste barna. Vi har sammen sett mange og ulike produksjoner for målgruppen, og reflektert mye over kunstsjangeren og virkemidlene. Når vi nå går inn i et felles prosjekt, er det på bakgrunn av den kompetansen vi har bygget opp gjennom alle disse årene. Vi ønsker å lage en forestilling der vi tar i bruk (den store) menneskestemmen med utgangspunkt i operasjangeren, og sette den i spill med mer lekne og friimprovisatoriske tilnærminger til det å skape kunst for de minste. Babyer har sin egen lille store stemme, som kan sies å være en spire til den voksne store stemmen. I spennet mellom babystemmen og operastemmen kan vi høre at det klinger en streng!

Vi har funnet inspirasjon i andre babyoperaprosjekter som Maja Ratkjes Korall Koral på Den Norske Opera og Ballett, Kristina Lindquists Mago, Dalija Acin Thelanders Myriader av Världar på Kungliga Operan i Stockholm og Karstein Sollis Stemmestammen på Dansens Hus, men dette prosjektet vil utforske et sjangermessig grenseland i ytterkanten av både opera og babyteater.

I samarbeid med det kunstneriske forskningsprosjektet LYDHØR i Kongsgården og ulike kunstnere vil vi gjennom forprosjektet legge grunnlag for et babyopera-prosjekt som utfordrer operasjangeren med improvisatoriske elementer og samtidig utvider babyteatersjangeren gjennom å bevege oss utenfor teaterveggene, og på tvers av sjangrene. Først og fremst vil vi stille oss sammen med naturen, og forsøke å skape det kunstneriske uttrykket i samspill med naturens egne skapende prosesser. Gjennom å undersøke FRØ, og hvordan frøet transformerer til spirer og finner sin genetiske form, både som planter, dyr og menneskebarn, blir frøet både konkret og materielt, samtidig som det forteller oss hvordan livet faktisk blir til. Operafrø blir en omsluttende teateropplevelse der vi spiller sammen med stedets natur og skiftende årstider.

FRØ

Det finnes millioner av ulike frø i verden, og mangfoldet er fortsatt enormt, selv om utryddelser skjer daglig, og truer økosystemene og livet på jorden. Vi som arbeider med kunst for de minste ser på små barns åpne nysgjerrige og sanselige tilnærming til verden som det beste utgangspunktet for en felles kunstnerisk undersøkelse av et vanskelig politisk tema som sjelden tar inn over seg de materielle, formmessige og estetiske sidene av krisen. Ved å stille oss ved siden av plantefrø og oppleve hvordan de endrer seg gjennom sin egen skapende prosess over tid, søker vi en dypere forståelse og innlevelse i den livnærende naturen som omgir oss til daglig, men som vi ofte ikke legger merke til.

Jeg ligger bare her og gror
og drikker vann og spiser jord.
Her er så varmt og mørkt og vått.
Her er så fredelig og godt.

I natt kom regnet lett på tå
og banket ganske sakte på.
Det hvisket til meg: Lille bror,
en vakker dag blir du så stor
at du kan løfte taket vekk.

Og i en bitteliten sprekk
vil hele verden åpne seg
og sola smile ned til deg.

Frøet av Inger Hagerup, 1955

Tiden det tar for et frø å bli til en plante vil i dette prosjektet utgjøre en skapende dimensjon. Langsomheten i naturens transformasjoner er noe vi ønsker å lytte til og søke samspill med. Vi vil undersøke en slik langsom kunstnerisk strategi for se om det er mulig å  utvikle nye former for kunstopplevelser for de aller minste, og for å prøve ut kunstneriske konsekvenser av et økologisk perspektiv på samspill.

Babykunsten er allerede kjennetegnet ved å skape sanselige, musiske univers, der alle kunstartene spiller sammen i en mer abstrakt eller leken form som omslutter publikum, og som skaper rom for aktiv lytting. Kunstformen henvender seg til den eventyrlige nysgjerrigheten og sensitiviteten vi finner hos de aller minste, og vektlegger nærvær, affekt og musisk kommunikasjon. For å bygge videre på disse kvalitetene og samtidig bevege oss ut i møte med naturen, trenger vi et mer intra-aktivt perspektiv der naturens materialer og skapende prosesser virker inn i den kunstneriske prosessen. Det vil derfor bli en lengre kunstnerisk prosess som vil bevege seg gjennom fire årstider; Høstfrø, Vinterfrø, Vårfrø og Sommerfrø.

Under forprosjektet vil vi undersøke muligheter knyttet til lyttende musikalsk og fysisk samspill der rituelle teaterformer og seremonier med sang, musikk, rytmer og enkle felles handlinger vil stå i sentrum. Konseptet vil utvikles som en struktur eller et rituale som kan gjentas gjennom de fire årstidene, men som vil endres i takt med naturens syklus; kulde, fuktighet, vind, sol og stadier i plantene og trærnes liv.

Vivaldis fire årstider

Vi er nysgjerrig på hva som skjer i møtet mellom opera og fri improvisert musikk, og tenker at det kan være godt å starte med en felles inspirasjon. I Vivaldis Quatri Stagioni finner vi tidligmusikk som har latt seg inspirere av naturens og årstidenes skiftninger og bevegelser i et musikalsk uttrykk som treffer nåtidsmennesker like mye som barokkens italienere. Vi ønsker å bruke denne musikken som inspirasjon til en lyttende og sanselig utforskning av det improviserende samspillet, men også som melodisk materiale for operasangerne Lars Eggen og Ola Marius Ryan. Melodilinjer eller strofer fra verket kan gjentas, lekes med og utvikles i samspill med bevegelse, rytme og materialer. Rytmene tenker vi skal basere seg på lyden av frø mot ulike materialer i et improvisasjonsbasert perkussivt musikalsk uttrykk utviklet spesielt for dette prosjektet av Tor Haugerud. I møte med småbarna vil vi arbeide lyttende og improviserende.

Stedspesifikk scenografi

Forprosjektet vil som sagt fokusere på frø i vinterdvaleog vårens første spirer. For å bruke disse naturens hendelser som inngang til det kunstneriske arbeidet ønsker vi samarbeid med billedkunstnerne Amalia Fonfara og Hanna Mjølnsnes, som begge er opptatt av planter og ritualer i sitt kunstneriske arbeid. Forprosjektet tar et enkelt scenografisk og stedspesifikt utgangspunkt i Kongsgården barnehages lokaliteter (mer om stedet lenger ned i teksten) og uteområde som scene. Vi vil definere bestemte steder knyttet til planter og trær, og sammen skape hendelser på stedet. Sirkelen vil være en grunnform i det vi stiller oss sammen med barna og avgrenser stedet uten å skape en betraktende distanse men heller en deltakende nærhet. I det videre arbeidet med forestillingen i hovedprosjektet tenker vi å skape frø-installasjoner og omsluttende frøskulpturer / kostymer, som kan brukes av både utøvere og barn. I dette arbeidet ønsker vi samarbeid med kostymedesigner Berit Haltvik With, som vil besøke forprosjektet for å utvikle ideer til scenografiske kostymer av naturlige materialer.

LYDHØR i Kongsgården

Operafrø vil i forprosjektet knytte seg til forskere og kunstnere fra LYDHØR i Kongsgården sitt forskningsarbeid omkring sympoetisk samspill. Gjennom dette samarbeidet får vi mulighet til å prøve ut ulike former for spill og deltakerstrategier i samspillet mellom små barn, pedagoger og kunstnere. LYDHØR i Kongsgården er et tverrfaglig og tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som samarbeider med en rekke kunstnere og forskere og tilbyr en forskningsarena, der vi får mulighet til å møte barn og pedagoger i prøverom (både inne og ute). Sammen vil vi undersøke hva som skjer når frøene får «drikke vann og spise jord» både inne og ute i den nedlagte Kongsgården barnehage ved Bybrua, der LYDHØR holder hus.
Les mer om LYDHØR her.

Kongsgården ligger midt i Trondheim by, rett ved siden av Nidarosdomen. Dette er et gammelt kulturlandskap med mange naturlige arter, men også mange kulturplanter, blant annet vokser det mange store gamle fredede almetrær og ask inne i barnehagen. Dette er enorme levende organismer som består av ulike symbiotiske arter og fungerer som hele økosystemer i seg selv. Disse trærne ønsker vi å bli bedre kjent med på noen ulike måter sammen med småbarna gjennom forprosjektet. Vi ønsker å undersøke trærnes spirer, blader og frø, lytte til småbarnas uttrykksformer og lek, og lete etter et sympoetisk uttrykk for samspill med naturen og stedet.

Fremdriftsplan

Forprosjektet ble stanset av Korona – pandemien, men vil gjennomføres i juni og september 2020. Hovedprosjektet vil bestå av 4 årstidsrelaterte forestillinger som utvikles i samspill med frøenes livsløp i naturen.
Prosjektet vil dermed gå over ett år og er tenkt å starte vinteren 2020/21 med Vinterfrø i dvale og avsluttes høsten 2021 med Høstfrø. Det vil være mulig å søke muligheter for å gjenta prosjektet i en ny syklus dersom våre samarbeidspartnere ønsker det.

  • Forprosjekt i juni og september 2020 
    Improvisasjonsarbeid med VÅREN som utgangspunkt.
    Utprøvinger og visninger.
  • HOVEDPROSJEKT Operafrø 2021

1. Vinterfrø i dvale – januar
2. Vårfrø og spirer – april
3. Sommerfrø og blomstring – august
4. Høstfrø og frøsamling – oktober

Medvirkende i forprosjektet

Ide og konseptutvikling: Lise Hovik og Janne Brit Rustad
Regi og dramaturgi: Lise Hovik
Skuespiller: Janne Brit Rustad
Musikere: Lars Eggen og Ola Marius Ryan (operasangere),
og Tor Haugerud (perkusjonist)
Seremonimestre/konsulenter: Amalie Fonfara og Hanna Mjølsnes
Kostyme og scenografikonsulent: Berit Haltvik With

Lydhør i Kongsgården er samarbeidspartner i forprosjektet. Vi søker videre samarbeidspartnere for hovedprosjektet med tanke på egnede steder å spille der vi kan inkludere de naturlige omgivelsene på en god måte. Botaniske hager kan være spennende arenaer for dette prosjektet.