Operafrø

En babyopera gjennom fire årstider med Vivaldi som veiviser

Operafrø er en ny forestilling fra Teater Fot der vi samspiller med stedet, og med ulike frø gjennom årstidene. Sammen med operasangerne Ola Marius Ryan og Lars Eggen, perkusjonist Tor Haugerud og billedkunstner Amalia Fonfara skaper vi en rituell form, spesielt tilrettelagt for babyer og foreldre sammen med frø og trær i Ringve botaniske hage. Vi tar i bruk (den store) menneskestemmen med utgangspunkt i operasjangeren, og setter den i spill med mer lekne og friimprovisatoriske tilnærminger til det å skape kunst for de aller minste, babyer under ett år gamle. I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire årstider i hagen, og sammen med publikum undersøker vi frø, spirer, planter og trær gjennom ritualer og lek.

Dette prosjektet springer ut av et kunstnerisk samarbeid mellom regissør Lise Hovik / Teater Fot og skuespiller Janne Brit Rustad / Konstellasjonen. Gjennom flere år har vi samarbeidet om å lage interaktivt teater for de minste barna. Vi har sammen sett mange og ulike produksjoner for målgruppen, og reflektert mye over kunstsjangeren og virkemidlene. Når vi nå går inn i et felles prosjekt, er det på bakgrunn av den kunnskapen vi har bygget opp gjennom alle disse årene. Denne gangen velger vi å la naturen og frøene få veilede vår prosess.

Forprosjekt i Kongsgården i juni 2020

Våren 2020 hadde vi et forprosjekt sammen med Lydhør i Kongsgården, der vi ble kjent med hverandre og musikken. Vi eksperimenterte, improviserte og lekte med frø, lytting, lyd og operasang. Da kunne det for eksempel høres slik ut:

Almefrøkor tegnet av Andrea Haugerud Hovik

Frøbabbelabbel med Våren

Medvirkende i forprosjektet

Ide og konseptutvikling: Lise Hovik og Janne Brit Rustad
Regi og dramaturgi: Lise Hovik
Skuespiller: Janne Brit Rustad
Musikere: Lars Eggen og Ola Marius Ryan (operasangere),
og Tor Haugerud (perkusjonist)
Seremonimestre: Amalia Fonfara og Hannah Mjølsnes

Vinterfrø i januar 2023

Det første årstidsritualet i syklusen blir Vinterfrø, som har premiere den 28. januar 2023. Dette blir en opplevelse der musikken vil stå sentralt, og vi har valgt bøketreet i hagen som inspirasjon og omdreiningspunkt. Vi starter ute under vinterbøken, og gjør oss kjent med treet og frøene, før vi vandrer i musikalsk prosesjon opp til Hallbauer der vi har laget en installasjon som sentrum for en leken, improviserende og sanselig vinterfrø-reise sammen med babyer og foreldre. Med magiske frøhatter slippes stemmene og rytmene fri, og vi skaper et varmt og inkluderende musikalsk fellesskap i vintermørket.

Bøkefrøkor tegnet av Andrea Haugerud Hovik

Regi: Lise Hovik. Medregissør: Janne Brit Rustad
Musikere: Lars Eggen og Ola Marius Ryan (operasangere),
og Tor Haugerud (perkusjonist)
Seremonimester: Amalie Fonfara
Vertskap: Lise Hovik
Kostyme- og hattedesign / produksjon: Berit Haltvik With
Produsent: Nanna Elisabeth Berntsen

Operafrø-bloggen

Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Fond for lyd og bilde, Ringve Museum og Botaniske hage