Operafrø

En babyopera gjennom fire årstider med Vivaldi som veiviser

Operafrø er en stedsspesifikk forestilling med operasangere og improvisasjonsutøvere i en rituell form, skapt for babyer og foreldre sammen med planter og trær i en botanisk hage. Vi ønsker å lage en forestilling der vi tar i bruk (den store) menneskestemmen med utgangspunkt i operasjangeren, og sette den i spill med mer lekne og friimprovisatoriske tilnærminger til det å skape kunst for de minste. Babyer har sin egen lille store stemme, som kan sies å være en spire til den voksne store stemmen. I spennet mellom babystemmen og operastemmen kan vi høre at det klinger en streng! I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire årstider i Ringve botaniske hage, og sammen med publikum undersøker vi frø, spirer, planter og trær gjennom ritualer og lek.

Dette prosjektet springer ut av et kunstnerisk samarbeid mellom regissør Lise Hovik / Teater Fot og skuespiller Janne Brit Rustad / Konstellasjonen. Gjennom flere år har vi samarbeidet om å lage interaktivt teater for de minste barna. Vi har sammen sett mange og ulike produksjoner for målgruppen, og reflektert mye over kunstsjangeren og virkemidlene. Når vi nå går inn i et felles prosjekt, er det på bakgrunn av den kompetansen vi har bygget opp gjennom alle disse årene.

Denne gangen velger vi å samspille med frø, og la naturen selv få veilede prosessen.

Våren 2020 hadde vi et forprosjekt sammen med Lydhør i Kongsgården, der vi eksperimenterte med frø, lytting, lyd og operasang. Da kunne det for eksempel høres slik ut:

Frøbabbelabbel med Våren

Medvirkende

Ide og konseptutvikling: Lise Hovik og Janne Brit Rustad
Regi og dramaturgi: Lise Hovik
Skuespiller: Janne Brit Rustad
Musikere: Lars Eggen og Ola Marius Ryan (operasangere),
og Tor Haugerud (perkusjonist)
Seremonimestre: Amalie Fonfara og Hannah Mjølsnes
Kostyme og scenografikonsulent: Berit Haltvik With

Operafrø-bloggen

Prosjektbeskrivelse