Program, omtaler, anmeldelser

Verken Fugl eller Fisk: Begynnelser

Programhefte 
Teaterprogram fra Teaterhuset Avantgarden

Omtale i Klassekampen:

Anmeldelser:
«Undringstimen» av Amund Grimstad i Klassekampen 23.4.2018.
«Lag på lag, mon tro hvor kjernen finnes»
av Karen Frøsland Nystøyl på Periskop.no. 27.4.2018.

Regissørens kommentar til anmeldelsen på Periskop.no (upublisert):

Verken Fugl eller Fisk: Baby Becomings
Teaterprogram fra Teaterhuset Avantgarden:
Anmeldelser:
Leikent og opplevingsrikt av Amund Grimstad 24.11.2018
Radioreportasje på P2 26.11.2018
Kultur for babyer av Fride Næss Nonstad

Fagseminar:
Teaterhuset Avantgardens program: