LYDHØR

Lydhør har en egen blogg.

Lydhør er et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker sympoetisk samspill mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere. Prosjektet finner sted på Kongsgården i Trondheim fra 2019 til 2021.

Prosjektet undersøker betydningen av sympoetisk samspill i små barns møte med kunst gjennom utvikling av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk vil fungere som en forskningsarena der samspillet mellom natur, miljø, omgivelser, rom, materialer, barn, pedagoger, kunstnere og forskere skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.