LYDHØR

Lydhør er et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker sympoetisk samspill mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere. Prosjektet finner sted på Kongsgården i Trondheim fra 2019 til 2021.

Prosjektet undersøker betydningen av sympoetisk samspill i små barns møte med kunst gjennom utvikling av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk vil fungere som en forskningsarena der samspillet mellom natur, miljø, omgivelser, rom, materialer, barn, pedagoger, kunstnere og forskere skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.

Lydhør har en egen forskningsblogg.

Vitenskapelig publikasjon

Hovik L. & Henning A. H. (2019). Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. (s. 28-35) Tema: Drama og teater med de aller yngste .

Møte mellom Hjulvisp, Messingskål, Porselenslokk og 2-åring