Himmel og Hav

Himmel og hav! Hva i all verden er dette? Er det hode eller hale? Er det fugl eller fisk? Er den pelsfuglen en løve eller kylling? Er det en sjøanemone med to hoder? En flyvende himmelfisk? 

Fugl eller fisk? Foto: Lise Hovik

I møte med kunst og teater bruker de minste barna først og fremst kroppen og sansene, mens de eldre barnehagebarna ofte har en velutviklet fantasi som her får lov til å spille med i forestillingen.
Vi ønsker å komme dem i møte uten å definere og kategorisere verden, men forsøker å unngå de faste båsene vi er vant til å sortere virkeligheten i. Altfor fort blir fantasien bundet og sortert i allerede definerte bokser og begreper; rett eller galt, svart eller hvitt, bra eller dårlig, sterk eller svak? I stedet leter vi etter mellomrommene og smutthullene: Skjulte verdener som kan rulles ut, avdekkes, løftes opp eller forsvinne. Rare dyr som kan være menneskelige eller mekaniske. Mennesker som kan likne fugl eller fisk og musikk som kan berøre både himmel og hav. Forestillingen bruker både tullespråk, fortelling og dialog med barna underveis. Vi undrer oss sammen med barna over hvordan det var før alt ble til, og vi bruker fantasien til å dikte opp dyr som ikke finnes, men som kanskje har vært, og som i alle fall kan skapes i teatret! Teater Fot har laget mange forestillinger for de minste, og tilbyr musikalske teateropplevelser med barnepublikummet tett på, slik at barna kan bli med på teaterleken. 

Himmel og Hav handler om rare dyr og forvandlinger, og er skapt som en reise gjennom lag på lag av verdener. Forestillingen er en del av det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk, som undersøker betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Prosjektet har utviklet seg gjennom mange ulike versjoner i perioden 2017-2020.

To versjoner

Himmel og Hav spilles nå i to versjoner, en basert på musikk og sang for babyer (0-2 år), basert på Baby Becomings (2019), og en med tekst og dialog med barna, basert på Begynnelser (2018).

Storbarn (3-6 år)

Himmel og Hav (3-6) er videreutviklet fra alle de tidligere versjonene, med ny og bearbeidet tekst av Marte Huke, og hadde nypremiere på Rosendal Teater 18. oktober 2020, med påfølgende barnehageturné. Vi spiller gjerne begge versjoner på samme barnehage på samme dag.

Himmel og Hav. Foto: Dag Arve Forbergskog
Før begynnelsen
« 1 av 18 »

Småbarn (0-2 år)

Himmel og Hav for babyer (0-2 år) henvender seg til de aller minste uten ord, og med litt færre scener, men med samme musikk og materialer. Her er det en mer lyttende kroppslig og lydlig kommunikasjon med publikum, som fanger babyenes interesse.

Anemonesøstrene i Himmel og Hav: Siri Schnell Juvik og Gunhild Hjertaas.
Foto: Andrea Haugerud Hovik
Himmel og Hav (0-2)

Medvirkende

Konsept og regi: Lise Hovik
Manus (for 3-5 åringer): Marte Huke
Scenografi og figurer: Lise Hovik og Anne Helga Henning
Havsilken: Solveig Lønseth
Komponister: Siri Gjære, Tor Haugerud og Rohey Taalah
Musikere: Siri Gjære, Tor Haugerud
Skuespillere: Gunhild Hjertaas og Siri Schnell Juvik
Kostyme(re)design: Berit Haltvik With