Baby Becomings (0-2)

Verken Fugl eller Fisk – Baby Becomings ble til gjennom et forprosjekt som henvendte seg til babyer under tre år og deres foreldre, og ble først vist under Olavsfestdagene 2. og 3. august 2017, etterfulgt av tre prosessvisninger på Kunsthall Trondheim 14.10, 5.11 og 25.11. 2017. Baby Becomings er tilpasset babyer og deres behov for trygghet, nærhet og kontakt med både voksne, andre barn og med rommet spillet foregår i. Forestillingen skaper undring i en trygg atmosfære av levende musisk samspill. Gjennom sang og rytmer i møte med ulike materialiteter og fysisk teater undersøker vi med nysgjerrighet den forunderlige tilblivelsen av ukjente skapninger som den Dansende Soppen, Anemonesøstrene, den triste flyvende Skaten og den gule ballen Happy på svømmetur i havet. Barna inviteres tilslutt med til lek på havbunnen.

Teaser til Forprosjektet av Andrea Haugerud Hovik

Den endelige versjonen av Baby Becomings er videreutviklet med tanke på å skape et konsertformat, med tre musikere og en skuespiller. Premieren blir under Seanses Småkunstfestival i Trondheim den 29.9.2018, og på Kammermusikkfestivalen den 30.9.

Medvirkende    English