Alle innlegg av teaterfot

Visninger på Trondheim Kunsthall i høst!

Verken Fugl eller Fisk har prosessvisninger på Kunsthallen den 14.10, 5.11 og 25.11. Vi gleder oss til å spille i et annerledes rom, der utstillingen Et Nytt Vi vil prege omgivelsene. Det er ekstra spennende for oss å få knytte oss til denne utstillingen som også handler om felleskap mellom mennesker og natur i vår antropocene tidsalder. Vår forestilling går i dialog med disse ideene, og undersøker skapende prosesser, rare dyr og transformasjoner i et sanselig og musikalsk scenespråk for de aller minste.

Verken fugl eller fisk på Barneteatret Vårt i Molde

I uke 23 hadde vi prøveuke ved Barneteater Vårt i Molde. I løpet av fire intense dager arbeidet vi oss gjennom flere flak av improvisasjon, sang, dans, rytmer og lek med materialer og rare dyr. På fredag hadde vi besøk av 12 små barn som ble vårt aller første prøvepublikum. Stor takk til alle som var med: Siri Gjære, Rohey Taalah, Tor Haugerud, Siri Schnell Juvik, Gunhild Hjertaas og Ibrahim Fazlic. Her et glimt fra prøvevisningen: