Alle innlegg av teaterfot

Cape Town Sparrows

Nå flyr spurvene snart av sted over hele Europa og det Afrikanske kontinentet.
Vi er spente og gleder oss vilt:)
Her snakker presidenten i ASSITEJ, Yvette Hardie, litt om spillestedet vårt,
The Baxter:

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn

Sammen med Lisa Nagel har jeg skrevet og vært redaktør for boka Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn på Fagbokforlaget. Boka ble lansert den 30.mars på Sentralen i Oslo, og den 3. mai på DMMH . Nå har vi fått en strålende anmeldelse i Periskop, skrevet av Kari Holdhus, og gleder oss over at boka blir satt på kartet over feltet scenekunst for barn:)

Stor takk til medredaktør og medskribent Lisa Nagel, til SceSams produsent Hege Knarvik Sande, til Jannike Sunde som var vår forlagsredaktør, og til alle gode bidragsytere og artikkelskrivere!

Tema for denne boken er deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Med dette forstår vi et bredt spekter av scenekunstpraksiser som på ulike måter og med ulike be- grunnelser og formål inviterer barnepublikummet med som deltakere i en forestilling. Det kan være snakk om at barn bidrar sammen med kunstnerne i den skapende pro- sessen, som premissleverandører, som referansepublikum eller som aktører på scenen. Det kan også være snakk om dramaturgiske strategier i møtet mellom scene og sal eller om ulike former for interaksjon med barna under selve forestillingen. Boken tematiserer dermed ulike kunstneriske metoder og strategier for å involvere barna i scenekunsten. Den tilbyr også dramaturgiske verktøy for analyse av interaktive forestillinger gjennom en teoretisk begrepsavklaring knyttet til tverrfaglige perspektiver og ulike diskurser om deltakelse og interaksjon i scenekunst for barn.

Det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn danner utgangspunkt for bokens tematikk. I SceSam har en gruppe forskere
og kunstnere sammen undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunst- prosjekter for barn i alderen 0–12 år. Prosjektet har bestått av scenekunst, forskning og formidling, og undersøkelsene har vært av både teoretisk og praktisk karakter. Boken for- midler kunnskap og innsikt fra arbeidet med SceSam, både gjennom fagtekster, intervjuer og essays. I tillegg presenterer en rekke kunstnere sitt arbeid med forestillinger der barns deltakelse står i fokus. Boken retter seg mot studenter, faglærere i estetiske fag, produ- senter, formidlere, kritikere og kunstnere i feltet. Boken vil interessere alle som arbeider i feltet scenekunst for barn.

Vi er i gang!

En flott gjeng musikere og skuespillere er valgt ut til å spille babyteater på Olavsfestdagene den 2. og 3. august! Vi starter med en prøveuke ved Barneteatret Vårt i Molde i juni, fortsetter i Trondheim og installerer oss på Kunstforeningen i august. Dette blir hyvens!

I tillegg til de ovenfor presenterte utøverne, har vi fått med Anne Helga Henning på scenografi og Ibrahim Fazlic som skuespiller i fortsettelsen.

Verken fugl eller fisk søker skuespiller

Teater Fot leter etter en eller to skuespillere til vårt nye kunstneriske forskningsprosjekt Verken fugl eller fisk (forprosjektet). Vi vil ha prøvespillverksted den 3. mars på Bispehaugen. Jeg ønsker kontakt med skuespillere/dansere/figurspillere som bor i Trondheim / omegn og som er tilgjengelig i uke 23 (Ålesund), 25 (Trondheim) og 30.7-2.8 under Olavsfestdagene, der vi skal ha fire visninger.
Ellers er Tor, Siri, Rohey og Anne Helga med, og vi gleder oss til å komme i gang!
Ta kontakt her eller på FB Teater Fot om du er nysgjerrig!