Animalium Workshop

Lise tok med Animalium-kostymene til Assitejs Artistic Gathering på SAND-festivalen og holdt både talk og workshop for delegater fra hele verden. Det var en morsom og fin opplevelse å finne et felles språk på tvers av land og kulturer. Deltakerne koste seg i improvisasjonsarbeidet, og de rare dyrene viste seg også for barna i foajé-området på Kilden.

Animalium Workshop på SAND-festivalen. Foto: Ida Gøytil
Animalium Workshop på SAND-festivalen. Foto: Ida Gøytil

Animalium på Rosendal Teater

Søndag åpnet nye Rosendal Teater sine dører for barna, og Teater Fots Animalium fikk være med på moroa! De rare dyra dukket opp her og der, både på scenen og i publikumsområdene, og ikke minst i heisen, til barnas store fryd!

Heisen blir en liten scene:) Foto: Rosendal Teater

LYDHØR-prosjektet fortsetter!

Forskningsprosjektet LYDHØR i Kongsgården har fått støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige Tiltak, slik at vi kan videreutvikle ideen om en kunstarena for de minste i Trondheim. Hurra!!!!

Fra piloten Lydhørt Samspill med Anne Helga Henning og Lise Hovik

Prosjektet undersøker betydningen av sympoetisk samspill i små barns møte med kunst gjennom utvikling av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk vil fungere som en forskningsarena der samspillet mellom natur, miljø, omgivelser, rom, materialer, barn, pedagoger, kunstnere og forskere skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.

Les artikkelen Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen av Lise Hovik og Anne Helga Henning i DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1-2019

LYDHØR har en egen forsknings-BLOGG

Animalium

Animalium Workshop den 22. april

Teater Fot arbeider nå videre med utgangspunkt i de rare dyrene fra Verken Fugl eller Fisk. I prosjektet ANIMALIUM videreutvikler vi arbeidet i ulike format: Workshop, stunt og performance. Den 22. april jobbet vi med filmdokumentasjon av improvisasjonsøvelser.

English